Bitumy i smoła

Bitumy W budownictwie drogowym tylko bitumy naftowe spotykają się we względnej czystej postaci, nie zmieszane z żadnymi mineralnymi składnikami. Dlatego też przy rozpatrywaniu czystych bitumów możemy się ograniczyć do bitumów, otrzymywanych przy destylacji ropy naftowej. W Holandii przyjęły się one dość szeroko i oddają wielkie usługi, zarówno jako materiały wiążące (lepiszcza) przy budowie rozmaitych nawierzchni […]

Proszek asfaltowy, mastyk i gurdon

Proszek asfaltowy W Europie znamy wyłącznie europejskie wapienie asfaltowe, które sprowadza się w kawałkach albo w stanie mielonym. Na ogół własności rozmaitych gatunków asfaltów naturalnych nastręczają niewiele powodów do krytyki. Wszystkie są dobre, naturalnie, jeśli nie są podrobione i znane nam jest ich pochodzenie. Różnica ta w niektórych wypadkach powoduje konieczność mieszania dwóch różnych gatunków, […]

Materiały bitumiczne

Uwagi ogólne Badania i wybór materiałów bitumicznych w ścisłym znaczeniu bitumów ziemnych i smoły węglowej, jest pracą, która wykonywana bywa w laboratorium. Skutkiem tego, że nie wszystkie instytucje posiadają własne laboratoria, gdy więc trzeba mieć przeprowadzone badania, nie pozostaje nic innego jak posłać próbkę danego materiału do odpowiedniej stacji badań. Niektóre badania wymagają niewielu instrumentów […]

Emulsje smołowe i asfaltowe, materiały kamienne

Emulsje smołowe Od szeregu lat zjawiają się na rynku tu i owdzie rozmaite emulsje smołowe. Zaleta tych preparatów polega na tym, że będąc rozcieńczone wodą nie są wrażliwe na wilgoć. Mogą być zatem także stosowane przy wilgotnej pogodzie. Własność ta jest bardzo korzystna. Dzięki rozcieńczeniu powstaje na drodze bardzo cienka warstwa smoły i tym samym […]

Bitumowanie dróg bitumem naftowym

Do bitumowania nawierzchni bitumem naftowym w Holandii przeważnie używany bywa Sprameks. Jest on twardszy od smoły i posiada trwalsze właściwości. Zmiany temperatury, jak również wilgoć nie wywierają na niego wielkiego wpływu. Jest za to trudniejszy do obróbki. W czasie lata, kiedy jest ciepło, robota nie nastręcza specjalnych trudności, natomiast podczas chłodniejszej pogody wymaga dużej ilości […]

Smołowanie

Uwagi ogólne Istnieje cały szereg metod bitumowania powierzchniowego dróg bitych i innych rodzajów na-wierzchni drogowych. W pojedynczych wypadkach bitumowanie ma na celu głównie zabezpieczać drogę od kurzu, przeważnie jednak stosuje się również do konserwacji, aby uchronić powłokę drogową przed zbyt szybkim zużywaniem się. Można zauważyć, że zwykła droga bita po-ciągnięta smołą bitumiczną staje się trwalszą […]

Tłuczeń smołowany

Uwagi ogólne Postępujący w szybkim tempie rozwój dróg asfaltowych pozostawił nieco w tyle drogi smołowe. Brak zainteresowania drogami smołowymi jest tym bardziej niezasłużony, że w wielu wypadkach tłuczeń smołowany mógłby z powodzeniem znaleźć szerokie zastosowanie przy budowie dróg szczególnie o ruchu szybkim i lekkim. Przyczyna tego zaprzestania budowy nowych dróg smołowych tłumaczy się poniekąd tym, […]

Utrzymanie dróg asfaltowych

Asfalt ubijany Utrzymywanie dróg z asfaltu ubijanego ogranicza się do usuwania odłamków, które mogą powstać z biegiem czasu na cieńszych miejscach lub też na skutek pęknięć betonowego podłoża. Dowiedzione jest, że asfalt ubijany leżący kilka lat staje się tak twardy i ścisły, że wszelka rysa powstająca w betonie zjawia się również i w powłoce asfaltowej. […]

Makadam asfaltowany

Uwagi ogólne Pod nazwą Makadam asfaltowany rozumiemy nawierzchnię drogi bitej z tłucznia przepojonego asfaltem naturalnym lub naftowym, metodą przenikania. Tłuczeń rozpościera się na drodze, lekko wałuje i następnie przepaja bitumem. Jest to najprostszy sposób budowania dróg asfaltowych, a jedyną jego dobrą stroną jest możność wykonywania przy pomocy względnie nielicznych środków pomocniczych. System ten posiada kilka […]

Beton asfaltowy i tłuczeń asfaltowany

Uwagi ogólne Mieszaniny tłucznia kamiennego z asfaltem, znane pod nazwą betonu asfaltowego i tłucznia asfaltowanego, tworzą przejście od zwykłej drogi bitej do dróg o nawierzchni z drobnoziarnistego asfaltu piaskowego. Powłoka z tego rodzaju asfaltu w Holandii została po raz pierwszy zastosowana w prowincji Utrecht przy budowie dróg Doorn Leusden i Leersum Woudenberg. We wszystkich wypadkach, […]