Asfalt w elektrotechnice

asfalt-w-elektrotechniceDo bardzo rozległego zastosowania, jakie asfalt w wielu gałęziach wytwórczych znalazł, przybywa jeszcze jego rola w elektrotechnice. Dzięki temu, że asfalt jest złym przewodnikiem prądu, używany bywa do pociągania przewodów elektrotechnicznych albo do zalewania, względnie kitowania rozmaitych przyrządów, jak: lamp elektrycznych itp.

Złem przewodzeniem odznacza się zarówno asfalt naturalny, jak i sztuczny, pierwszy jako wytrzymalszy, bywa racjonalniej używany, drugi natomiast, jako tańszy znajduje zastosowanie tam, gdzie nie trwałość i gatunek, ale niższa cena decyduje o wyborze. Z naturalnych gatunków szczególnie chętnie używa się asfaltu trynidat i albańskiego z Sebenicy. Ten ostatni znalazł zastosowanie do tych celów także dlatego, że jest stosunkowo bardzo odporny także na działanie temperatury. Obydwa gatunki są dość zanieczyszczone ciałami mineralnymi, z których się je oczyszcza; sprowadza to za sobą obniżenie odporności na gorąco, równoważy się więc ten ubytek przez odprowadzenie z asfaltu przy pomocy destylacji 10 – 15% lotnych i olejowych składników, przez co jego punkt topliwości podnosi się do 180 stopni Celsiusza.

Poznań – wywóz gruzu

W wypadkach, w których asfalt służyć ma jako cienka po włoka, ochraniająca przewody i przedmioty, przeprowadza się go w masę płynną, zmieszaną z innymi ciałami, a mniej lub więcej szybko schnącą. Skład tej kompozycji, jak i sposób powlekania nią przedmiotów jest różnoraki; na ten temat istnieje wiele sposobów i patentów, a to samo powiedzieć można o używanych tu masach do kitowania i zalewania.

W końcu z asfaltu dadzą się robić sztyfty węglowe do lamp łukowych w ten sposób, że asfalt destyluje się do temp. 450 stopni Celsiusza, a otrzymany na tej drodze koks retortowy przerabia się na sztyfty trwałe i tanie.

Pomyślnym skutkiem uwieńczone zostały także usiłowania, prowadzące do uzyskania z asfaltu nitek do lamp żarówkowych.

Według doświadczeń bitum użyty do izolacji kabli elektrycznych w skrzynkach łącznikowych, może pod wpływem krótkiego spięcia albo wyładowania iskry przejść w stan gazowy i spowodować eksplozje. Gazy takie powstałe z asfaltu trinidad grupują wymienieni autorzy między czystym metanem a gazem świetlnym z węgla kamiennego.

Poznań – wywóz gruzu