Cement drzewny – podsumowanie

podsumowanieOpisany sposób wykonywania dachów z cementu drzewnego podany jest tylko w zarysie; szczegóły ulegają często zmianom, powstającym bądź to ze względu na lokalne zwyczaje lub potrzeby, bądź też ze względu na więcej zasadnicze zmiany konstrukcyjne, ochronione szeregiem patentowanych sposobów.

Na Śląsku na przykład używa się często w miejsce szalowania dachu deskami, plecionkę trzcinową, zupełnie podobną do sufitowej, którą rozpina się na tatach, a od góry narzuca się ją zaprawą, wykonaną z 3-ech części cementu, 3 części wapna i 8 – 12 części piasku. Pierwszą tę warstwę pokrywa się potem drugą cienką i równą, która ma zakryć rysy w poprzedniej i dać jej równą powierzchnię. Wykonanie właściwego pokrycia następuje dopiero po wyschnięciu tej zaprawy.

Dalszą odmianę stanowi wykonywanie cementu drzewnego bezpośrednio na sklepieniach lub innych podobnych konstrukcjach. w tym razie blachę okapową i listwę żwirową przymocowuje się albo do belek wpuszczonych w mur, albo się je w nim wcementowuje.

Połączenia z murami ścian ogniowych, kominów itp. wykonuje się przy pomocy pasów cynkowych, umocowywanych w sposób opisany przy kryciu papą.

Do dachów z cementu drzewnego używa się nie tylko papieru, ale równie dobrze może być użytą papa, a ten nowszy sposób wykonania należy nawet do bardzo racjonalnych. Dwa są rodzaje takiego wykonania: w jednym używa się papy tylko na najniższą warstwę, umocowuje się ją do szalowania w sposób praktykowany przy dachach bez listew, na papie usypuje się cienką warstewkę piasku, która uniezależnia dalsze pokrycie od ruchów konstrukcji dachowej, a na nim układa się papier i dalsze składowe pokrycia w sposób już poprzednio opisany. Jeżeli budowa została tak późno w jesieni wykończoną, że wykonanie definitywnego pokrycia nie da się przeprowadzić z powodu niepogody, to ten sposób krycia pozwała nam samą papą dostatecznie zabezpieczyć na razie dach przed opadami, a z wykończeniem możemy spokojnie czekać do sposobniejszej pory.

To Cię zainteresuje:

– OSK Lublin