Działanie powietrza

dzialanie-powietrzaPrzed działaniem powietrza na izolację chroni nałożony na nią górny pokład papy, wskutek tego działanie atmosfery ogranicza się do minimum. Izolacja pozostaje więc prawic niezmieniona, a ze swej strony chroni znowu dolny pokład papy, na którym leży i to tak skutecznie, że zachowuje on wszystkie swe zalety i pozostaje trwale elastycznym. Jeżeli mimo tej ochrony pewne oznaki zniszczenia na dolnej papie po jakimś czasie przecież zauważyć się dadzą, to przypisać je można jedynie skutkom dostępu powietrza, dochodzącego do niej od dołu przez szpary w szalowaniu; jeden to więcej wzgląd, przemawiający za szczelnym układaniem szalowania.

Poznań – wywóz odpadów

wywożenie odpadów na terenie Poznania

Wykonanie dachu podwójnie krytego różni się od poprzednio opisywanych tylko w niektórych szczegółach. Konstrukcja stolca dachowego i nachylenie połaci nic ulega zmianie, ułożenie na szalowaniu pierwszej warstwy papy odbywa się według reguł ustanowionych dla krycia bez listew, z tą tylko różnicą, że pierwszy pas w warstwie dolnej (pierwszej) daje się wąski, a ponieważ w górnej (drugiej) warstwie ten pierwszy pas ma normalną szerokość, więc uzyska się przez to wymianę spojeń tak, że górne padną w środek dolnych.

Celem lepszego umocowania pierwszej warstwy używa się niekiedy drutów, rozciąganych w odstępach około 1 m w kierunku od grzbietu do okapu, przybija się je gwoździkami w miejscach, gdzie się rozpoczyna nowy pas papy. Druty te mają w pierwszym, rzędzie zapobiec wydymaniu papy przez wiatr, wiejący od strony poddasza; ażeby to zadanie spełniać mogły, muszą być silnie wyciągnięte i mocno przybite. Użycie drutów odpada, jeżeli szalowanie wykonano szczelnie.

Poznań – wywóz odpadów

wywożenie odpadów na terenie Poznania

To Cię zainteresuje:

– termowizja kielce