Gudron cz. 1

Gudron otrzymuje się z asfaltu trinidad epure przez prze topienie tegoż i dodanie 2 — 3% oleju parafinowanego; w czasie topienia osiada się z masy znaczna ilość piasku na dnie kotła, a przez to samo odsetek bitumu wzrasta. Przy przeróbce zatem na mastyks potrzebuje znacznie większego dodatku piasku, względnie innych materiałów, aniżeli inne gatunki gudronu. Materiał len jest ze wszystkich najbardziej twardy i kruchy, ponieważ zawiera stosunkowo jeszcze dość znaczną ilość piasku, więc jego czarna barwa ma brunatny odcień. Używa się go w miejscach wymagających wielkiej odporności na działanie promieni słonecznych łub w ogóle ciepła.

Gudron trinidad  fabrykuje się z asfaltu Trinidad epure z dodaniem znaczniejszej ilości innych materiałów asfaltowych, w pierwszym rzędzie petrolasfaltu, którego ilość dochodzi do 50%. Wskutek tego gudron II. na zimnie jest miększy, a w wysokiej temperaturze znacznie rzadszy, aniżeli gatunek pierwszy. Nadto ma mniej piasku, aniżeli gudron I., gdyż w rzadkiej cieczy piasek łatwiej na dół opada. Dokładniejsze oczyszczenie z piasku nadaje mu barwę czysto czarną z połyskiem. Gudron II używa się w miejscach ochronionych przed bezpośrednim działaniem słońca.

To Cię zainteresuje:

– sprawy karne