Pokrycie cementem drzewnym zbiór wpisów

Znajdziesz tutaj wiadomości związane z zastosowaniem cementu drzewnego. Dowiesz się, jak budować dachy pokryte tym materiałem. Po tej lekturze będziesz wiedział jak wykonać więźbę dachową pod pokrycie z cementu drzewnego oraz jakich materiałów będziesz potrzebował do tego. Jeśli zastanawiałeś się jak siarka wpływa na asfalt to dobrze trafiłeś. Odpowiemy na nurtujące pytania jakich błędów wykonawczych unikać i jak powinien wyglądać proces budowy domu. Wyjątkowo zostało opisane zagadnienie zastąpienia papieru do produkcji pokrycia papą.

Zastąpienie papą

Użycie papieru może być zresztą także w zupełności zastąpione papą, wykonuje się wówczas dach podwójnie papą kryty według reguł dla niej przyjętych, a po powleczeniu górnej warstwy papy cementem drzewnym usypuje się na niej piasek, żwir itd. Przy tej konstrukcji odpada użycie drutów, a przybijanie papy gwoździami jest ograniczone. Praktykowane bywa dalej nachylanie połaci dachu […]

Cement drzewny – podsumowanie

Opisany sposób wykonywania dachów z cementu drzewnego podany jest tylko w zarysie; szczegóły ulegają często zmianom, powstającym bądź to ze względu na lokalne zwyczaje lub potrzeby, bądź też ze względu na więcej zasadnicze zmiany konstrukcyjne, ochronione szeregiem patentowanych sposobów. Na Śląsku na przykład używa się często w miejsce szalowania dachu deskami, plecionkę trzcinową, zupełnie podobną […]

Błędy wykonania

Do najczęstszych należą: Niestaranne pociągnięcie papieru cementem, względnie pozostawianie na papierze suchych miejsc i fałdów. Przegotowanie (przepalenie) cementu, przez co traci wiele na sile lepienia papieru. Niestaranne wykonanie połączeń pokrycia z murami, rynnami, wo wszystkich kątach itp. Gdy nasyp żwirowy ma za mało gliny, albo był za słabo walcowany; wówczas burza może go częściowo zwiać, […]

Dalszy etap układania

Po ułożeniu pierwszej warstwy obciąża się ją deskami, by jej wiatr nie fałdował, a od początku rozpoczyna się układanie drugiej, z tą wszakże różnicą, że układ jej zaczyna się połową szerokości zwoju, by przez to uzyskać wymianę spojeń. Połówki zwojów otrzymuje się przez przecięcie piłką całego zwiniętego jeszcze rulonu. Przed ułożeniem drugiej warstwy pociąga się […]

Specjalny papier

Drugim składowym materiałem jest papier, który układa się na sobie w czterech warstwach, sklejanych cementem drzewnym. Papier jest specjalnie na ten cel w papierniach przyrządzany; ma on być mało klejony, porowaty, barwę ma szarą, a grubość jego odpowiada grubości papieru pakunkowego. Sporządza się go w rulonach dowolnej długości, a szerokości 1 do 1,50 m. Papier […]

Działanie siarki na asfalt

Pamiętać jednak należy, że kondensujące działanie siarki na asfalt terowy rozpoczyna się dopiero w temperaturze ponad 100 stopni Celsiusza, dodawanie jej, gdy masa jest w niższej temperaturze, chybia zupełnie celu. Na odwrót, doświadczenia A. Winklera dowodzą, że polimeryzacja i kondensacja odbywa się już przy kilku procentach siarki, jeżeli dodało się ją w wyższej temperaturze, i […]

Potrzebne materiały

Z materiałów, wchodzących w użycie przy wykonaniu tego rodzaju pokrycia, pierwszą rolę odgrywa oczywiście t. zw. Cement drzewny. Pierwotnie była to stopiona mieszanina teru gazowego, smoły gazowej i siarki, później dodatek smoły zastąpiono odpowiednią destylacyją teru. Kompozycja cementu musi być taką, by zapewniała mu trwałą giętkość i miękkość, cement, który by tych właściwości nie miał […]

Konstrukcja dachu

Jeżeli rozpiętość dachu, tzn. oddalenie od siebie zewnętrznych ścian, dźwigających jego konstrukcję, nie jest za wielką, to można się obejść bez budowy stolców dachowych a wystarczą same krokwie, oparte na murach. Konstrukcja dachu Dach może być od dołu wolny, tzn. krokwie i szalowanie będą widoczne. Powała musi być zawsze poziomą, by więc pogodzić nachylenie dachu […]

Dach pokryty cementem drzewnym

Wynalazcą tego pokrycia jest Samuel Haussler z Hirschberg, zdaniem jednych bednarz, zdaniem innych fabrykant win owocowych na Śląsku; tam też ta nowość dojrzała i stamtąd rozeszła się po świecie. Szczególna nazwa tego pokrycia pochodzi tylko stąd, że wynalazca masą przez siebie skombinowaną uszczelniał początkowo swe beczki, przez analogię więc do uszczelniania zbiorników murowanych cementem portlandzkim […]