Krycie na listwach

krycie-na-listwachDo tego sposobu krycia potrzebne są listwy trójkątne, o podstawie 6 – 7 cm a wysokości 3 – 4, cm z zaokrąglonym wierzchołkiem, wolne o ile możności od sęków i zupełnie suche.

Listwy biegną od grzbietu do okapu i do nich prostopadle przybija się je na szalowaniu tak, by zawsze wypadały w środek krokwi. Gdyby rozmieszczenie było za wielkie i listwa musiała być przybitą między krokwiami na samem szalowaniu, wówczas końce gwoździ, wystające po drugiej stronie desek, należy zagiąć i wbić je z powrotem. Końce listew stykać się powinny zawsze na środku deski, gdyby bowiem to zetknięcie wypadło blisko jej krawędzi, a ta wypaczyła się ku górze, wówczas wypchałaby w tym kierunku koniec listwy, powodując przez to przedarcie papy i nieszczelność dachu.

Kontenery na gruz Poznań

kontenery w konkurencyjnych cenach

Końce listew, schodzące się na grzbiecie z obu stron połaci, stykają się ściśle ze sobą, natomiast na okapie przycina się końce albo prostopadle do szalowania albo w ukos, powstające zaś krawędzie często się zaokrągla.

Przy tym rodzaju krycia nie rozwija się rulonu papy w kierunku równoległym do okapu, jak poprzednio, ale wprost przeciwnym, bo prostopadłym do tegoż. Papę układa się między listwami lak, by krawędzie jej – podgięte – zachodziły na kilka cm w górę, następnie silnie się ją wyciąga, by zapobiec powstawaniu fałdów, wreszcie w zagięcie, powstałe między szalowaniem a papą, wciska się tak papę, by potworzyły się kąty, nie zaś łuki; w końcu przybija się ją gwoźdźmi do listew. Na listwy nakłada się kaptury; są to paski około 10 cm szerokie, wycięte z papy tego samego gatunku, którym pokryto cały dach. Kaptur nakrywa listwę i podwinięte pod niego końce papy wraz z główkami tych gwoździ, którymi ją przymocowano, przybija się go po obu stronach do listwy ocynkowanymi gwoźdźmi, w odstępach 4 – 5 cm i zawsze tak, by gwóźdź przechodził przez kaptur i schowaną pod niego papę. Przed nałożeniem kaptura należy o ile możności listwę i końce papy nałożyć warstwą gęstego teru i kaptur na swe łożysko dobrze nacisnąć, by nigdzie pod nim nie pozostały miejsca próżne.

Kontenery na gruz Poznań

najlepsze kontenery w Poznaniu