Kurz uliczny

kurz-ulicznyRozwój ruchu automobilowego stał się w budowie dróg punktem zwrotnym, gdyż wobec niego wszystkie dotychczasowe sposoby umacniania nawierzchni okazały się niedostatecznymi. Nadto kwestia kurzu ulicznego, ze względu na jego szkodliwość dla zdrowia, stała się z czasem piekącą zarówno w miastach o gęstszym zadudnieniu, jak i w miejscowościach kąpielowych lub klimatycznych.

wywóz odpadów Poznań

Rozróżniamy dwojaki kurz: jeden powstający z nawierzchni, zużywającej się pod wpływem uderzeń, tarcia’ i czynników atmosferycznych, drugi naniesiony na nią przez łudzi, zwierzęta i środki lokomocji; są to różnego rodzaju pyły i odpadki, jak: węgle, popiół, piasek, wapno, drzewo, śmiecie, włókna, a dalej rozmaitego rodzaju produkty fermentu lub gnicia, grzybki, ekskrementy, bakterie itd. Pył uliczny, jak to z jego składu widzimy, przedstawia dla zdrowia poważne niebezpieczeństwo, szczególnie gronem są bakcyle gruźlicy, które znajdują tam warunki do rozwoju.

Przy tym kurz uliczny daje się także z innej strony dotkliwie odczuwać: budynki, względnie grunta przy takich ulicach położone, tracą na wartości, w mieszkaniach trudno okno otworzyć, bo wszystko zaraz się zapyli, ogrody i ogródki przy nich cierpią również. O ile stosunki takie są uciążliwe dla miejskich mieszkań, stają się to katastrofą dla wszelkiego rodzaju letnisk, w których czyste powietrze jest podstawą ich powodzenia. Dlatego też wiedza inżynierska wysila się na wynalezienie środków możliwie tanich, którymi udałoby się zapowiedz powstawaniu kurzów ulicznych.

wywóz odpadów Poznań