Krycie podwójne

Przez pokrywanie popsutych dachów drugą warstwą papy zrobiono doświadczenia, przemawiające bardzo za wprowadzeniem podwójnego krycia papą, jako samodzielnej konstrukcji, która będzie wprawdzie od pojedynczej droższą, jest jednak za to bez porównania od niej wytrzymalszą i pewniejszą. Wartość tego sposobu nie w tern jednak leży, że mamy dwie warstwy papy, bo ona przy podwójnej grubości nie […]

Wentylacja poddasza

Dachy kryte papą należą do bardzo szczelnych, tymczasem na poddaszu budynków mieszkalnych, a tym więcej fabrycznych, stajniach i innych zbiera się wiele zepsutego powietrza i pary wodnej, które zarówno ze względu na zdrowie mieszkańców, jak i szkodliwe oddziaływanie pary na niektóre materiały budowlane, należy na zewnątrz odprowadzić. Jeżeli wentylacja za pomocą okien w murach strychowych […]

Rynny

Rozmaitość konstrukcji rynien jest wielką, można by tu jeszcze wspomnieć o rynnach skrzynkowych z drzewa, wiszących łub stojących. Uszczelnia się je albo w ten sposób, że przekrywa się całą rynnę papą, którą następnie łączy się z papą stanowiącą pokrycie dachu, albo też skrzynkę wybija się blachą cynkową, a papę zawija się na nią tylko wąskim […]

Konstrukcja przy murze

Przy murach ogniowych szczytowych wyprowadzone na mur pasy papy, względnie służąca do jej umocowania blacha, trzymając się z jednej strony poziomego kierunku spojeń, a z drugiej zniżając się odpowiednio do nachylenia dachu, wytwarza linię schodkową. Sposób konstruowania rynien w związku z pokryciem papą jest zależny w zupełności od ich budowy i umieszczenia. Niema trudności, gdy […]

Połączenie papy z kominem

Wykonanie pokrycia dachowego w około komina bywa dwojako rozwiązywane. W pierwszym razie w pewnej wysokości nad dachem występuje się z jedną lub dwoma warstwami cegieł poza lico, komin obija się przy szalowaniu listwami dokładnie dostosowanymi do utworzonych kątów. Dla zabezpieczenia dachu względnie szalowania przed przedostaniem się ognia, daje się zwykle pod listwami blachę. Dochodzące do […]

Okap dachowy

Okap dachowy wykonuje się tu tak samo, jak przy pierwszym sposobie, tzn. papę wysuwa się przed okap, podwija się ją i przy bija do szalowania z odwrotnej strony, a więc od dołu. Wszystkie inne zetknięcia się, względnie łączenia zwojów lub kapturów, wykonuje się zawsze na podkładzie z gęstego, gorącego teru i z odpowiednim przybiciem. Jeżeli […]

Krycie na listwach

Do tego sposobu krycia potrzebne są listwy trójkątne, o podstawie 6 – 7 cm a wysokości 3 – 4, cm z zaokrąglonym wierzchołkiem, wolne o ile możności od sęków i zupełnie suche. Listwy biegną od grzbietu do okapu i do nich prostopadle przybija się je na szalowaniu tak, by zawsze wypadały w środek krokwi. Gdyby […]

Krycie bez listew

Papę rozwijamy z rulonu wzdłuż okapu i to tak, by poza jego krawędź wystawał pasek około 6 cm szerokości; tą wystającą część zawija się podwójnie i przybija gwoździami do okapu. Rulony są rozmaitej długości, zależnej od grubości papy i wy nosi ona 10 – 25 m. Może się zdarzyć, że budynek jest znacznie dłuższy aniżeli […]

Szalowanie dachu pod papę

Papę dachową układa się na opierzeniu z desek o 2 – 3 cm grubości, połączonych ze sobą o ile możności na wpust. Ma on z jednej strony utrudniać paczenie się desek, z drugiej zapobiegać tworzeniu się szpar między niemi. W pierwszym wypadku papa byłaby narażoną na przedarcie ostrą krawędzią spaczonej deski, na płaszczyźnie dachu powstałoby […]

Krycie dachu papą

Dach jest zakończeniem budynku od góry i ma za zadanie chronić go od wiatru i opadów atmosferycznych. Zależnie od jakości i ilości tychże dobiera się odpowiednie nachylenie płaszczyzn dachu. Im ostrzejszy klimat, im obfitsze deszcze i śniegi wchodzą w rachubę, słowem im dalej na północ, tern dach będzie więcej stromy, im zaś dalej na południe, […]