Podłoże drogi

Ruch w czasie budowy Wałowane podłoże tym też się różni od betonowego, że zaraz po ukończeniu wałowania może być znowu dla ruchu otwarte i może zaspokoić w pewnym stopniu niewielki ruch. W każdym razie ruch na podłożu nie jest dla niego szkodliwy. Betonowe podłoże przeciwnie, potrzebuje odpowiedniego czasu na związanie się. Jeśli porównać czas potrzebny […]

Podłoża dróg asfaltowych

Uwagi ogólne Przy budowie wałowanych dróg asfaltowych powstaje nowe zagadnienie: jakiego rodzaju podłoża należy stosować pod nawierzchnię asfaltową. Dla asfaltu prasowanego zagadnienie to nie istnieje, gdyż ostatecznie już ustalono, że jedynym podłożem dla niego odpowiednim jest podłoże betonowe o grubości 15-20 cm. Przeciwnie budowa nowoczesnych dróg asfaltowych nie wymaga koniecznie podłoża betonowego, a nawet stwarza […]

Drogi asfaltowe i ich rodzaje

Nowoczesne drogi asfaltowe Asfalt piaskowy był pierwotnie wynalazkiem belgijczyka E. J. Smedt’a, który po raz pierwszy w roku 1870 zastosował go do budowy ulic w mieście Newark w Ameryce Północnej. Próba ta nie stała jeszcze na naukowej wysokości współczesnej techniki asfaltowej, miała jednak po wielu doświadczeniach, ten wielki skutek, że około 1877 roku w Waszyngtonie […]

Wymagania i rozwój dróg

Nowe wymagania ruchu drogowego Dążenie do posiadania nawierzchni drogowej wolnej od kurzu i cichej jest niewątpliwie znakiem czasu. Nowoczesny szybki ruch stawia inne wymagania naszym drogom, niż wolny ruch z przed laty, a ze zmianą wymagań stawianych drogom oraz ich wytrzymałości, podniosło się również zainteresowanie sprawą drogową u ludności płacącej podatki. Więcej niż kiedykolwiek, kwestia […]

Ogrzewanie podłogowe

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na rozprowadzenie ciepła po całym domu, obok zwyczajnych grzejników i ogrzewania nadmuchowego, jest ogrzewanie podłogowe. Ostatnimi czasy bardzo dużo się o tym pisze i mówi, więc może warto dowiedzieć się o tym coś więcej. Ogrzewanie podłogowe podzielić możemy na wodne i elektryczne.  W przypadku ogrzewania wodnego w podłodze umieszcza się […]

Mur, beton i zaprawa asfaltowa

Z asfaltu wykonywać można mury i betony, które w wielu wypadkach znachodzą zastosowanie. Mury wykonuje się we formach z desek, od wewnątrz heblowanych i powleczonych szlamem glinianym lub mlekiem wapiennym, by asfalt do nich nie lgnął. We formę wlewa się na 5—6 cm wysoko asfaltu, roztopionego do temperatury 180—200″ C, w masę tę wkłada się […]

Naprawa bruku asfaltowego

Bruk asfaltowy naprawia się zawsze w ten sposób, że zniszczone miejsce zupełnie się wyrywa, nigdy zaś nie należy na popsutą część wprost nalewać łub ubijać asfaltu. Taka naprawka byłaby całkiem chybioną, gdyż warstwa górna nie zwiąże się z dolną. Krawędzie wyrwanej części bruku wyrównuje się ostrym narzędziem, otwór wypełnia gorącym pyłem i silnie ubija. Taką […]

Kostki brukowe z asfaltu lanego

Mastyks nadaje się również doskonale do wyrobu kostek brukowych, zastępujących dobrze miejsce kostek granitowych lub innych. Tworzy się je w ten sposób, że szkielet konstrukcyjny kostki, dający jej wielką siłę i odporność, stanowi żwirek z kamienia bardzo twardego, najlepiej bazaltu niezwietrzałego, a mastyks jest lepiszczem, spajającym kamyki w jedną silną całość. Dla kostek przyjmuje się […]

Inne sposoby użycia asfaltu naturalnego

Asfalt odporny na działanie chemikalii. Różnorodny sposób stosowania mastyksu wymaga niejedno krotnie, by tenże był odporny na działanie kwasów lub alkalii. Przy sporządzaniu go należy unikać domieszek z połączeń wapienia, a w miejsce tegoż używa się niektórych łupków glinowych, bazaltu, kwarcu i t. p. Ostrożność radzi w każdym razie wypróbować materiał przed użyciem. Sposób na […]

Gudron cz. 12

Piasek pozostawia się następnie na asfalcie aż do ostygnięcia całej masy, po czym dopiero zmiata się tą jego nadwyżkę, która pozostała niewciśniętą. Przez takie postępowanie piasek został na całą powierzchnię równomiernie rozdzielony i w nią wciśnięty. Grubość płyty lanej zależy zawsze od miejsca jej użycia i tak: wewnątrz budynku wystarcza 2 cm, zewnątrz, w miejscach […]