Gudron cz. 11

Z kotła czerpie się asfalt chochlą do wiaderek i w nich roznosi się go do miejsc roboty i rozlewa się pasami na betonie, robotnik zaś drewnianym narzędziem rozprzestrzenia masę dalej, a powierzchnię jej następnie wygładza. Asfalt lany ma tą zasadniczą i dotychczas niczym nie dającą się usunąć wadę, że ziarna piasku względnie żwiru, mające powierzchni […]

Gudron cz. 10

Asfalt lany otrzymuje pokład betonowy zupełnie podobnie, jak asfalt ubijany; na suchość betonu należy zwracać również i tu baczną uwagę, gdyby bowiem beton był wilgotny, to pod wpływem gorąca asfaltu wilgoć przemieni się w parę wodną, a nie mogąc ujść przez szczelną płytę asfaltową, potworzy w jej spodzie pęcherze, osłabiające bardzo stałość i wytrzymałość powierzchni. […]

Gudron cz. 9

Topienie mastyksu i preparowanie go żwirem względnie gudronem odbywa się na budowie w małych kociołkach stojących, albo w większych cylindrycznych, urządzonych do przewożenia, temperaturę w nich doprowadza się do około 150” C, przy czym mieszadłami utrzymuje się masę w ciągłym ruchu, by przez to zapobiec osiadaniu się żwiru na dnie, lub przypalaniu się asfaltu do […]

Gudron cz. 8

W Niemczech używa się żwiru wielkości grochu, natomiast we Francji chętniej bierze się do tego celu piasek gruby, w Ameryce zaś piasek miałki. Ta różnica w jakości domieszek, używanych w różnych krajach, tłumaczy się wielu względami, i tak, żwir względnie piasek gruboziarnisty, łatwo daje się wymieszać z mastyksem trudno-ciekłym, natomiast daje masę o powierzchni niejednostajnie […]

Gudron cz. 7

Mastyks w tej postaci, w jakiej z fabryki wychodzi, nie nadaje się do użycia, gdyż wysoki procent bitumu, jaki zawiera, czyni go mało odpornym na wpływy atmosferyczne i zużycie. Mięknie więc pod działaniem słońca, a pod wpływem mrozu rysuje się, natomiast w miejscach osłonionych przed powyższymi czynnikami, szybko się ściera. Należy zatem mastyks przygotować odpowiednio […]

Gudron cz. 6

Stosunek poszczególnych składników da się ustalić w każdym wypadku i osobna próbami, w grę wchodzą bowiem różnorodne materiały, uniemożliwiające podawanie ryczałtowego przepisu. Gotowy mastyks odpuszcza się z kotła do wózków i niemi służący do ogrzewania mastyksu wzgl. gudronu przy bardzo małych robotach, jak: poprawki, wypełnianie szwów, wypełnianie spojeń, kitowanie bruku i t. d. odwozi się […]

Gudron cz. 5

Mastyks nie może być za rzadki ani za gęsty, cała jego masa musi mieć jednolitą barwę, bez jaśniejszych smug i pasów, wskazujących na niedokładne wymieszanie. Dobry mastyks daje się z trudnością krajać nożem, paski mastyksu w temperaturze pokojowej, a więc około 20 stopni C, przy naciąganiu powinne być elastyczne. Po minutowym trzymaniu mastyksu nad świecą, […]

Gudron cz. 4

Przetopienie asfaltu trinidad z topnikiem odbywa się w kotłach, z których gotowy gudron wylewa się do dołów w ziemi, w których wystyga 1 tężeje. Do fabrykacji mastyksu służy już inny kocioł, mający kształt leżącego cylindra, zaopatrzony wewnątrz w mieszadło poruszane mechanicznie. Kocioł jest obmurowany, ma przeciętną pojemność 5.000 kg, do obrotu mieszadeł zużywa się 8—9 […]

Gudron cz. 3

Dobry gudron powinien w ogólności posiadać następujące własności: w 10 stopniach Celsiusa ma być zupełnie stężałym; pod działaniem ciepła ręki można go lekko ugniatać i daje się wówczas wyciągać w cienkie długie nitki; przy tym nie powinien lepnąć do palców, ani brudzić ręki; ma zachować elastyczność w obrębie znaczniejszej granicy temperatur; dopiero w temperaturze 40—50® […]

Gudron cz. 2

Gudron niemiecki ma małą twardość, w zwykłej temperaturze daje się ciągnąć w nitki, nadaje się tam, gdzie nie chodzi o odporność na ciśnienie lub zużycie, a tylko o uzyskanie masy gęstej, dobrze izolującej przed wilgocią. Gatunek ten nie jest — jak pierwsze dwa — specjalnie preparowany, pod marką gudronu niemieckiego wchodzi w handel przeważnie petrolasfalt […]