Gudron cz. 1

Gudron otrzymuje się z asfaltu trinidad epure przez prze topienie tegoż i dodanie 2 — 3% oleju parafinowanego; w czasie topienia osiada się z masy znaczna ilość piasku na dnie kotła, a przez to samo odsetek bitumu wzrasta. Przy przeróbce zatem na mastyks potrzebuje znacznie większego dodatku piasku, względnie innych materiałów, aniżeli inne gatunki gudronu. […]

Asfalt lany

Asfalt ubijany okazał się znakomitym materiałem dla torów jezdnych i im dłużej jest on w użyciu, tym staje się trwalszym pod działaniem przewożonych ciężarów; mniej się jednak nadaje do nawierzchni nie ujeżdżanych, a więc do chodników, a dalej do konstrukcji wewnątrz budynku. W tym zakresie znakomite usługi oddaje asfalt lany, ponadto nadaje się on doskonale […]

Posadzki asfaltowe cz. 3

Pokład daje się z betonu na 12—15 cm. grubego, o mieszaninie 1 : 3 : 4 do 1 : 4 : 6, płyta asfaltowa ma 2 cm grubości; można ją także ułożyć na starej podłodze. Powierzchnia takiej posadzki nie może być gładką, bo byłaby śliską, robi się więc na niej deseń w sposób opisany poprzednio. […]

Posadzki asfaltowe cz. 2

Użyta masa nie powinna ulegać działaniu takich temperatur, które w danych warunkach wchodzą pod uwagę. Posadzkę układa się na asfalcie jeszcze gorącym, robotę prowadzi się partiami od środka ku ścianom, asfalt rozpościera się albo wprost na nasypie, który odpowiednio wyrównuje się i ubija — jest to tańsze, ale z wyłuszczonych wyżej powodów mniej właściwe — […]

Posadzki asfaltowe cz. 1

Wewnątrz budynku nie zawsze można dać w spodzie płytę betonową; a jeżeli posadzka przychodzi na sklepienia, na których jest usypany żwir albo piasek, to bezpośrednie wykonanie na nim asfaltu nie jest korzystne, gdyż piasek łub żwir osiądzie się z czasem w różnych punktach sklepienia rozmaicie, wskutek czego posadzka może się sfałdować. Daje się więc pod […]

Lane płyty asfaltowe cz. 3

Przez kombinację piasków można nawet doprowadzić do pewnej rozmaitości barw; gdy sic n. p. użyje piasku kwarcowego, nabiera górna powierzchnia płytki barwę jasno-szarą, przy użyciu porfiru albo bazaltu ma barwę czerwono-brunatną, czarną i t. p. Barwę białą daje piasek kwarcowy, albo sproszkowana porcelana, smalta daje kolor błękitny. Kombinację wzorów kolorowych wytwarza się przez odpowiednie zestawianie […]

Lane płyty asfaltowe cz. 2

Bruk względnie posadzkę z lanych płytek asfaltowych wykonuje się na trwałym, dobrze ubitym i równym pokładzie; może on być gliniany, ceglany, betonowy albo drewniany. Płytki układa się obok siebie w ten sposób, by dolne ich krawędzie się stykały, górne z powodu rozchylenia ścianek tworzyć będą wtedy szczelinę, którą zapełnia się gorącym gudronem i to zwykle […]

Lane płyty asfaltowe cz. 1

Mastyks nadaje się doskonale do wyrobu lanych płyt, przewyższających pod względem trwałości dotychczas omówione wyroby z asfaltu. Wykonuje się je w różnej wielkości, przeważnie kwadratowe, o wymiarze boku 40—60 cm, we formach z żelaza lanego; dno ich — jeżeli płyty mają deseń — bywa opatrzone rysunkiem żłobionym ałbo wystającym, który następnie otrzymują płytki na ich […]

Płyty prasowane cz. 3

Piasek usypuje się cienką warstwą na dnie formy, na to daje się pył asfaltowy i podsuwa się formę pod prasę. W ten sposób sporządzona płyta okazuje wytrzymałość równą wytrzymałości domieszki użytej do posypania jej powierzchni; ziarna obce, o ile były czyste i ostrokrawężne, tkwią tak silnie w masie, że tylko dłutem można je stamtąd wydobyć. […]

Płyty prasowane cz. 2

Pył przeznaczony na płytę musi być przed użyciem podgrzany o tyle, by w chwili prasowania miał jeszcze 100—110” C, przyczep pamiętać należy, że pod naciskiem temperatura asfaltu sic podnosi, prasowanie go więc w zbyt wysokiej temperaturze oddziaływa szkodliwie na trwałość płyty. Można tu sobie pomagać o tyle, że pył prasuje się pod niższym ciśnieniem, za […]