Dalszy etap układania

Po ułożeniu pierwszej warstwy obciąża się ją deskami, by jej wiatr nie fałdował, a od początku rozpoczyna się układanie drugiej, z tą wszakże różnicą, że układ jej zaczyna się połową szerokości zwoju, by przez to uzyskać wymianę spojeń. Połówki zwojów otrzymuje się przez przecięcie piłką całego zwiniętego jeszcze rulonu. Przed ułożeniem drugiej warstwy pociąga się […]

Specjalny papier

Drugim składowym materiałem jest papier, który układa się na sobie w czterech warstwach, sklejanych cementem drzewnym. Papier jest specjalnie na ten cel w papierniach przyrządzany; ma on być mało klejony, porowaty, barwę ma szarą, a grubość jego odpowiada grubości papieru pakunkowego. Sporządza się go w rulonach dowolnej długości, a szerokości 1 do 1,50 m. Papier […]

Działanie siarki na asfalt

Pamiętać jednak należy, że kondensujące działanie siarki na asfalt terowy rozpoczyna się dopiero w temperaturze ponad 100 stopni Celsiusza, dodawanie jej, gdy masa jest w niższej temperaturze, chybia zupełnie celu. Na odwrót, doświadczenia A. Winklera dowodzą, że polimeryzacja i kondensacja odbywa się już przy kilku procentach siarki, jeżeli dodało się ją w wyższej temperaturze, i […]

Potrzebne materiały

Z materiałów, wchodzących w użycie przy wykonaniu tego rodzaju pokrycia, pierwszą rolę odgrywa oczywiście t. zw. Cement drzewny. Pierwotnie była to stopiona mieszanina teru gazowego, smoły gazowej i siarki, później dodatek smoły zastąpiono odpowiednią destylacyją teru. Kompozycja cementu musi być taką, by zapewniała mu trwałą giętkość i miękkość, cement, który by tych właściwości nie miał […]

Konstrukcja dachu

Jeżeli rozpiętość dachu, tzn. oddalenie od siebie zewnętrznych ścian, dźwigających jego konstrukcję, nie jest za wielką, to można się obejść bez budowy stolców dachowych a wystarczą same krokwie, oparte na murach. Konstrukcja dachu Dach może być od dołu wolny, tzn. krokwie i szalowanie będą widoczne. Powała musi być zawsze poziomą, by więc pogodzić nachylenie dachu […]

Dach pokryty cementem drzewnym

Wynalazcą tego pokrycia jest Samuel Haussler z Hirschberg, zdaniem jednych bednarz, zdaniem innych fabrykant win owocowych na Śląsku; tam też ta nowość dojrzała i stamtąd rozeszła się po świecie. Szczególna nazwa tego pokrycia pochodzi tylko stąd, że wynalazca masą przez siebie skombinowaną uszczelniał początkowo swe beczki, przez analogię więc do uszczelniania zbiorników murowanych cementem portlandzkim […]

Asfalt – zadania i zastosowanie

Związki, uzyskane przez destylację mazi z węgli kamiennych i poddane następnie szeregowi szczególnych procesów, dają farby anilinowe (smołowcowe, terowe), których fabrykacja rozwinęła się w olbrzymią gałą wytwórczą, produkującą rocznie za około 200 milionów pokrywającą całe zapotrzebowanie świata. Nie prawdopodobny rozkwit tego przemysłu jest wymownym dowodem tego, czym jest dla ludzkości twórcza praca technika i do […]

Okres gorączki asfaltowej

Panował nawet okres gorączki asfaltowej, powstawały i upadały wówczas towarzystwa akcyjne, oparte nieraz na zupełnie fikcyjnych kopalniach, materiał sam był nowy, dość egzotyczny, owiany do tego nutką tajemniczości, dawał więc pole do szerokiej 1 szumnej reklamy, która niemało łatwowiernych pociągnęła i w końcu przyprawiła o straty. Obok tego niezdrowego objawu, towarzyszącego zresztą w owym czasie […]

Ponowne użycie asfaltu

Dopiero przypadek wprowadza asfalt ponownie na widownię, że w r. 1712 poczciwy obywatel szwajcarski Jost zwraca osiadłemu w Szwajcarii lekarzowi nazwiskiem Eirinus, z pochodzenia Grekowi, uwagę na szczególny gatunek kamienia, znachodzonego w Ial de Travers, posiadającego małą twardość, dającego się więc łatwo obrabiać, a co dziwniejsze – palnego. Była to skała asfaltowa. Eirinus zainteresował się […]

Asfalt w sztuce budowlanej

Wielu wybitnych pisarzy starożytności, jak Herodot, Strabo, Witruviusz i inni, interesowało się asfaltem i podało o nim obszerne opisy. Dowiadujemy się z nich, jak poważne miejsce zajmował on w handlu, rzemiosłach i sztuce budowlanej starożytnego wschodu. Mistrzami w używaniu asfaltu zdają się być w owym czasie Asyryjczycy i Babilończycy, z ich upadkiem i z następującymi […]