Terowanie dachów

papa-na-dachuPapa, jako pokrycie dachów, obok wymienionych zalet ma oczywiście wady, z którymi liczyć się należy.

Ter użyty do impregnacji zawiera zawsze pewną – zależną od stopnia destylacji – ilość olejów lotnych, które mniej lub więcej szybko z papy ujdą. Skutkiem tego papa z biegiem lat wysycha, staje się kruchą i łamliwą, a równocześnie rozpoczyna się w niej dalszy niszczący ją proces, powstający jako rezultat działania tlenu z powietrza. Wypełnia ono bowiem pory powstające między włóknami papy przez ulatnianie się lotnych części teru, na przemian dostaje się tam także wilgoć, wskutek tego potęguje się działanie tlenu na pozostały ter i na włókna i powoduje ich butwienie, które nie ogranicza się już wyłącznie tylko do zewnętrznej powierzchni dachu, ale wnika w głąb porami, rozciągając przez to powierzchnię działania aż do nieoznaczenie wielkiej. Zarazem wilgoć i mróz rozluźniają spoistość tkanki.

Poznań wywóz gruzu

szybki wywóz gruzu

Luhmann stwierdził ten stan przez zbadanie wody deszczowej, spływającej z dachów krytych papą.

Pod obserwację wziął on papę, leżącą od dziesięciu lat na dachu, a dwa lata przed badaniem ponownie terowaną. Woda, spływająca z tego dachu z deszczu, który nastąpił po dłuższej pogodzie, dała na 1 litr 1.680 gr brunatno-czarnej pozostałości, w wodzie wziętej do zbadania po kilkudniowym deszczu otrzymany osad ważył 1184 gr, a w zimie tylko 0,71 gr. Analizą ustalono, że jest to kwas organiczny występujący w połączeniu z ziemią wapienną. Badanie powyższe dowodzi, że wapno działa na ter w ten sposób, że tworzy z nim związki w wodzie rozpuszczalne, które spływają i wodą deszczową, oraz że sucha letnia, pora sprzyja intensywnemu rozwojowi tego procesu. Dla zapobieżenia mu, względnie ograniczenia go do minimum, należy przede wszystkim unikać dodawania ziemi wapiennej, wapna lub kredy szlamowej do papy surowej, do masy, którą impregnujemy, łub w końcu do teru, którym się gotowy dach pociąga.

Poznań wywóz gruzu

szybki wywóz gruzu

To Cię zainteresuje:

– Poznań – wywóz ziemi
– wywóz ziemi Poznań