Terowanie wewnętrzne

asfaltAsfalt sztuczny nie nadaje się do wykonywania nawierzchni chodników i dróg z powodu małej odporności na działanie słońca i na zużycie mechaniczne. Natomiast wynaleziono inny, bardzo się dziś rozpowszechniający sposób utrwalenia nawierzchni ulic terem. Rodzajów postępowania mamy kilka.

Księgarnia Wydawnictwa Naukowo Technicznego WNT

Na wierzchnia np. składa się z dwóch warstw, dolną wykonuje się z grubego żwiru o kamykach wielkości pięści, pochodzących ze skał twardych, ale porowatych, przed użyciem podgrzewa się je i usypuje w figury, które polewa się terem. Gatunek tegoż bywa najrozmaitszy. Polewaną terem figurę przerzuca się łopatami by ciecz jednostajnie rozeszła się po całym stosie kamieni, po spreparowaniu usypuje się je warstwą o grubości 15 cm na należycie odwodnionym i ubitym podłożu i walcuje się ciężkim walcem, pod którym kamienie tworzą warstwę zbitą i równą, na nią usypuje się następnie drugą z drobnego żwiru preparowanego tak, jak po przednio.

Warstwę tą wałkuje sic ponownie, w końcu zaś posypuje się ją drobnym ostrym piaskiem. W ten sposób sporządzoną jezdnię oddaje się dopiero po około 8 dniach do użytku. Okazuje ona dużą trwałość i wytrzymałość, którą z jednej strony zawdzięcza twardym kamieniom, z drugiej także własności teru, nadającego pokładowi pewną elastyczność i nieprzemakalność, nadto rozciągnięte kawałki kamienia wiążą się terem tak, że me powstaje kurz uliczny.

Zależnie od środka użytego do terowania takie utrwalenie toru jezdnego może być maziowe albo smołowe.

Księgarnia Wydawnictwa Naukowo Technicznego WNT