Materiały asfaltowe zbiór wpisów

W tej kategorii odnajdziesz informacje powiązane z różnymi materiałami wykonanymi z asfaltu. Dowiesz się, jak impregnuje się cegły i dachówki za pomocą produktów wykonanych z asfaltu. Po tej lekturze będziesz wiedział jak wykorzystać już zaimpregnowane cegły i w jaki sposób układać gotowe dachówki. Jeśli zastanawiałeś się jak walczyć z kurzem przedstawiamy trzy sposoby, jeden z wykorzystaniem kurzu, drugi z użyciem teru a trzeci za pomocą soli. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania jak maziować ulice i czym jest terowanie wewnętrzne. Dosadnie zostało opisane zagadnienie wykorzystania asfaltu w elektrotechnice.

Naprawa uszkodzonego pokrycia

Uszkodzone miejsca na dachu naprawia się w ten sposób, że całą popsuta partię papy wycina się, a w jej miejsce nakłada się pas papy nowej w ten sposób, że podsuwa się go górną krawędzią pod starą papę przynajmniej na 10 cm, zaś dolną nakrywa się nią również na tyle, boki chowa się pod kaptur na […]

Asfalt w elektrotechnice

Do bardzo rozległego zastosowania, jakie asfalt w wielu gałęziach wytwórczych znalazł, przybywa jeszcze jego rola w elektrotechnice. Dzięki temu, że asfalt jest złym przewodnikiem prądu, używany bywa do pociągania przewodów elektrotechnicznych albo do zalewania, względnie kitowania rozmaitych przyrządów, jak: lamp elektrycznych itp. Złem przewodzeniem odznacza się zarówno asfalt naturalny, jak i sztuczny, pierwszy jako wytrzymalszy, […]

Terowanie wewnętrzne

Asfalt sztuczny nie nadaje się do wykonywania nawierzchni chodników i dróg z powodu małej odporności na działanie słońca i na zużycie mechaniczne. Natomiast wynaleziono inny, bardzo się dziś rozpowszechniający sposób utrwalenia nawierzchni ulic terem. Rodzajów postępowania mamy kilka. Księgarnia Wydawnictwa Naukowo Technicznego WNT Na wierzchnia np. składa się z dwóch warstw, dolną wykonuje się z […]

Powierzchowne maziowanie ulic

Sposób ten, użyty po raz pierwszy w r. 1902 w Monte Carlo, dał rezultat doskonały. Do maziowania ulic używa się teru gazowego, destylowanego; surowy nie nadaje się, gdyż zawiera jeszcze składniki, szkodliwe dla zdrowia łudzi i roślin. Z korzyścią da się tu użyć tylko ter prawdziwie dla tego celu wartościowy, użycie byłe jakiego materiału daje […]

Sole w walce z kurzem

Sole mogą być użyte albo na sucho jako pył, którym się ulic posypuje, albo w rozczynie, którym tor jezdny się zlewa. Od bywa się to zwykle wieczór i rano, a w dnie skwarne dobrze jest polać ulice ponadto jeszcze raz lub dwa wodą zwykłą. Rozczyny te są zupełnie bezwonne, dla organizmu nieszkodliwe, ani też nie […]

Ter w walce z kurzem ulicznym

Stosowane do dziś środki podzielimy na trzy grupy: sole i emulsje, terowanie powierzchni, terowanie wewnętrzne toru jezdnego. gruz Poznań Woda, używana od najdawniejszych czasów do zwalczania kurzu ulicznego, odznacza się taniością i łatwością dostania, a prostotą swego zastosowania sama wręcz do tego celu się narzuca. Działa w ten sposób, że istniejący kurz przechodzi w szlam, […]

Kurz uliczny

Rozwój ruchu automobilowego stał się w budowie dróg punktem zwrotnym, gdyż wobec niego wszystkie dotychczasowe sposoby umacniania nawierzchni okazały się niedostatecznymi. Nadto kwestia kurzu ulicznego, ze względu na jego szkodliwość dla zdrowia, stała się z czasem piekącą zarówno w miastach o gęstszym zadudnieniu, jak i w miejscowościach kąpielowych lub klimatycznych. wywóz odpadów Poznań Rozróżniamy dwojaki […]

Impregnowane dachówki

Dachówkę przeznaczoną do impregnacji układa się podobnie jak cegłę nad ogniem koksowym, powierzchnia, która ma być impregnowana, jest zwróconą do żaru (ku dołowi). Po doprowadzeniu temperatury rozgrzania do potrzebnej wysokości odwraca się dachówkę, a robotnik przeciąga obficie jej powierzchnię szerokim pędzlem, zanurzonym w gorącym asfalcie. Asfalt wsiąka szybko w pory tak, że powierzchnia staje się […]

Wykorzystanie impregnowanych cegieł

Użycie cegieł impregnowanych jest rozmaite; obok budowy fundamentów na gruntach wilgotnych służą one do wykonywania murowanych zbiorników na płyny. W tym razie nadają się nawet tam, gdzie chodzi o przechowywanie chłodnych kwasów, niszczących inny materiał; oczywiście w tych wypadkach jako zaprawy do wiązania murów używa się roztopionego asfaltu. Posadzki z cegły impregnowanej wykonuje się także […]

Asfalt do impregnowania

Asfalt przeznaczony do impregnowania rozgrzewa się w podłużnym naczyniu metalowym, o tyle głębokim, by roztopionego w nim asfaltu terowego zawierał na głębokości mniej więcej 50 cm; pod naczyniem znajduje się palenisko. Cegłę rozgrzewa się nad Innem paleniskiem, najczęściej bywa to kosz koksowy, chodzi bowiem o to, by ogień nie wydzielał dymu, który by sadzą pozatykał […]