Pokrycie dachu papą zbiór wpisów

Znajdziesz tutaj wiadomości powiązane z różnymi aspektami krycia dachu papą. Dowiesz się, jak zaszalować dach pod papę. Po tej lekturze będziesz wiedział jak wykonać krycie bez listew i na listwach. Jeśli zastanawiałeś się jak powinien być zrobiony okap dachowy to dobrze trafiłeś. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania jak wykonać połączenie papy z kominem i jak umocować papę przy murze. Szczegółowo zostało opisane zagadnienie wentylacji poddasza, krycia podwójnego i sposobów terowania. Reklama: Calus-P stojak na rowery

Powtarzanie terowania

Terowanie powtarza się co pewien okres czasu, chodzi bowiem o to, by w miejsce ulistnionych z papy olei, które jej nadawały giętkość, doprowadzić tam nowe ich ilości, a zarazem zapełnić opróżnione przez to pory, tworzące w przeciwnym razie w strukturze papy miejsca próżne, do których wchodzi powietrze i zwiększa w ten sposób powierzchnię oddziaływania. Odstępy […]

Terowanie świeżo zbudowanego dachu

Terowanie w dnie chłodne ma znowu tą złą stronę, że masa gorąca, rozsmarowywana cienka warstwą na wielkiej powierzchnią bardzo szybko stygnie i przez to gęstnieje, z trudem więc tyłka spełniać może swe zadanie. Ujemne strony terowania w takich warunkach są do tego stopnia szkodliwe, że praktycy radzą dachy po kryte jesienią pozostawić bez terowania aż […]

Materiał do terowania

Terowanie dachu należy powtarzać regularnie i przeprowadzać bardzo starannie, bo przez to doprowadza się do włókien te związki, które się ulotniły i zamyka się mikroskopijne pory dla dostępu powietrza. Do terowania dachów używa się różnego rodzaju kompozycji, których nazwy dowolnie dobierane, rzadko kiedy objaśniają wartość masy. Podstawowym materiałem, z którego bywają one wytwarzane, jest ter […]

Terowanie dachów

Papa, jako pokrycie dachów, obok wymienionych zalet ma oczywiście wady, z którymi liczyć się należy. Ter użyty do impregnacji zawiera zawsze pewną – zależną od stopnia destylacji – ilość olejów lotnych, które mniej lub więcej szybko z papy ujdą. Skutkiem tego papa z biegiem lat wysycha, staje się kruchą i łamliwą, a równocześnie rozpoczyna się […]

Masa izolująca

Masę izolującą, którą powleka się pierwszą warstwą papy, nakłada się gorącą, w grubości 2 – 3 mm, pracę zaczyna się od okapu i prowadzi wzdłuż, względnie równolegle do tegoż, pasami tak szerokimi, by zaraz po skończonym rozsmarowywaniu gorącej masy można było nałożyć na nią drugą warstwę papy. Po rozciągnięciu rulonu naciska się lekko papę, by […]

Działanie powietrza

Przed działaniem powietrza na izolację chroni nałożony na nią górny pokład papy, wskutek tego działanie atmosfery ogranicza się do minimum. Izolacja pozostaje więc prawic niezmieniona, a ze swej strony chroni znowu dolny pokład papy, na którym leży i to tak skutecznie, że zachowuje on wszystkie swe zalety i pozostaje trwale elastycznym. Jeżeli mimo tej ochrony […]

Krycie podwójne

Przez pokrywanie popsutych dachów drugą warstwą papy zrobiono doświadczenia, przemawiające bardzo za wprowadzeniem podwójnego krycia papą, jako samodzielnej konstrukcji, która będzie wprawdzie od pojedynczej droższą, jest jednak za to bez porównania od niej wytrzymalszą i pewniejszą. Wartość tego sposobu nie w tern jednak leży, że mamy dwie warstwy papy, bo ona przy podwójnej grubości nie […]

Wentylacja poddasza

Dachy kryte papą należą do bardzo szczelnych, tymczasem na poddaszu budynków mieszkalnych, a tym więcej fabrycznych, stajniach i innych zbiera się wiele zepsutego powietrza i pary wodnej, które zarówno ze względu na zdrowie mieszkańców, jak i szkodliwe oddziaływanie pary na niektóre materiały budowlane, należy na zewnątrz odprowadzić. Jeżeli wentylacja za pomocą okien w murach strychowych […]

Rynny

Rozmaitość konstrukcji rynien jest wielką, można by tu jeszcze wspomnieć o rynnach skrzynkowych z drzewa, wiszących łub stojących. Uszczelnia się je albo w ten sposób, że przekrywa się całą rynnę papą, którą następnie łączy się z papą stanowiącą pokrycie dachu, albo też skrzynkę wybija się blachą cynkową, a papę zawija się na nią tylko wąskim […]

Konstrukcja przy murze

Przy murach ogniowych szczytowych wyprowadzone na mur pasy papy, względnie służąca do jej umocowania blacha, trzymając się z jednej strony poziomego kierunku spojeń, a z drugiej zniżając się odpowiednio do nachylenia dachu, wytwarza linię schodkową. Sposób konstruowania rynien w związku z pokryciem papą jest zależny w zupełności od ich budowy i umieszczenia. Niema trudności, gdy […]