Asfalt lany

Asfalt ubijany okazał się znakomitym materiałem dla torów jezdnych i im dłużej jest on w użyciu, tym staje się trwalszym pod działaniem przewożonych ciężarów; mniej się jednak nadaje do nawierzchni nie ujeżdżanych, a więc do chodników, a dalej do konstrukcji wewnątrz budynku. W tym zakresie znakomite usługi oddaje asfalt lany, ponadto nadaje się on doskonale do izolacji ścian przed wilgocią, do uszczelniania przewodów, np. rur kanalizacyjnych i t. p. Asfalt lany przedstawia płaszczyznę gładką, w czasie słotnym nawet śliską, tak, że chodzenie po niej – szczególnie na pochyłości – może być niebezpieczne. By zapobiec wypadkom, pokrywa się w tych miejscach asfalt deseniami, podobnie jak posadzkę terakotową, dzięki temu chodzenie po karbowanej powierzchni staje się bezpieczniejszym.

Deseń wykonuje się w ten sposób, że żelazne formy, na których wzór jest wykonany, rozgrzewa się silnie i wciska w niezupełnie jeszcze stężały asfalt.

Asfalt lany sporządza się z mastyksu asfaltowego z dodaniem w pewnych razach żwiru.

Mastyks jest to stopiona mieszanina pyłu asfaltowego i gudronu, która zawierać powinna 20% bitumu, ma go zatem znacznie więcej od asfaltu ubijanego, wskutek I tego też pod działaniem temperatury rozmiękcza i topi się i w tym względzie różni się również od asfaltu ubijanego, gdyż ten ostatni wobec małej zawartości bitumu jest trudno to łupliwy.

wyposażenie mieszkań

Sam pył użyty do fabrykacji mastyksu pochodzi z reguły z chudej skały bitumicznej, zawiera więc zbyt mało bitumu, który wprowadza się dopiero do masy przez dodanie do pyłu odpowiedniej ilości gudronu, względnie mieszaniny do tego celu specjalnie spreparowanej, złożonej z gudronu i topnika, a nadającej asfaltowi lanemu potrzebne własności.

Ta domieszka odpowiadać musi pewnym warunkom, w szczególności ma być odporną na działanie atmosfery; jej punkt wrzenia ma leżeć ponad 250″ C; w wysokiej temperaturze nie powinna się rozkładać; nie może zawierać składników rozpuszczalnych w wodzie; chemicznie musi być obojętną.

Zalety powyższe posiadają: asfalt naturalny, ter górski, petrolasfalt, preparaty z łupków bitumicznych, oraz oleje parafinowe, pochodzące z destylacji węgla brunatnego a wolne od fenolu.

wyposażenie mieszkań