Krycie dachu papą

krycie-dachu-papaDach jest zakończeniem budynku od góry i ma za zadanie chronić go od wiatru i opadów atmosferycznych. Zależnie od jakości i ilości tychże dobiera się odpowiednie nachylenie płaszczyzn dachu. Im ostrzejszy klimat, im obfitsze deszcze i śniegi wchodzą w rachubę, słowem im dalej na północ, tern dach będzie więcej stromy, im zaś dalej na południe, tern mniej; w okolicach o spadach bardzo małych buduje się dachy nawet zupełnie płaskie, rozwinięte w rodzaj tarasów.

Krycie dachów

Po dachu stromym woda deszczowa spływa szybko i nie zatrzymuje się na nim dłużej śnieg zmniejsza to niebezpieczeństwo przedostania się wilgoci do poddasza, jednak ze wzrostem wysokości dachu, wzrasta koszt jego budowy, powiększa się ciężar, który udźwignąć muszą mury i grunt pod niemi, wzrasta także powierzchnia połaci, narażonych na ciśnienie wiatru. W tych samych warunkach klimatycznych daje się różne pochylenia, zależnie znowu od materiału, którym się dach pokrywa, im materiał jest szczelniejszy i mniej przepuszczający wilgoć, tym pochylenie dachu jest mniejsze. Strome pochylenia daje się przy kryciu dachów słomą, gontami, itp.

Krycie dachów