Asfalt – zadania i zastosowanie

zadanie-asfaltuZwiązki, uzyskane przez destylację mazi z węgli kamiennych i poddane następnie szeregowi szczególnych procesów, dają farby anilinowe (smołowcowe, terowe), których fabrykacja rozwinęła się w olbrzymią gałą wytwórczą, produkującą rocznie za około 200 milionów pokrywającą całe zapotrzebowanie świata. Nie prawdopodobny rozkwit tego przemysłu jest wymownym dowodem tego, czym jest dla ludzkości twórcza praca technika i do jakich wartości doprowadzić ona może materiały, będące – jak np. w tym wypadku – nie tylko nieużytecznymi,’ ale nawet uciążliwymi. Początek zrobił tu Anglik W. H. Perkins w Londynie, myśl jego rozwinął Niemiec Hoffmann, a inni wraz z nim przyswoili tą gałą przemysłową narodowi niemieckiemu tak, że w tym kierunku panuje on właściwie niepodzielnie na rynku świata.

Asfalt

Są pewne działy budownictwa, w których asfalt sztuczny spełnia włożone nań zadanie, użycie jego jednak nie powinno wychodzić po za jemu właściwy zakres, cierpi bowiem na tym budowa, gdyż pamiętać należy, że między tymi dworna materiałami panuje tylko podobieństwo, asfalt sztuczny jednak nie jest w stanie i nie powinien zastępować naturalnego. Jeżeli mimo to w handlu spotyka się taką zamianę, to jest ona oczywistym fałszerstwem. To ma zresztą także swoją piękną tradycję, bo już Pliniusz przestrzegał przed tym procederem mówiąc: „…asfalt prawdziwy ma być błyszczący i czarny, inaczej jest zafałszowany  smołą”.

Asfalt