Asfalt naturalny w budownictwie zbiór wpisów

Mur, beton i zaprawa asfaltowa

Z asfaltu wykonywać można mury i betony, które w wielu wypadkach znachodzą zastosowanie. Mury wykonuje się we formach z desek, od wewnątrz heblowanych i powleczonych szlamem glinianym lub mlekiem wapiennym, by asfalt do nich nie lgnął. We formę wlewa się na 5—6 cm wysoko asfaltu, roztopionego do temperatury 180—200″ C, w masę tę wkłada się […]

Naprawa bruku asfaltowego

Bruk asfaltowy naprawia się zawsze w ten sposób, że zniszczone miejsce zupełnie się wyrywa, nigdy zaś nie należy na popsutą część wprost nalewać łub ubijać asfaltu. Taka naprawka byłaby całkiem chybioną, gdyż warstwa górna nie zwiąże się z dolną. Krawędzie wyrwanej części bruku wyrównuje się ostrym narzędziem, otwór wypełnia gorącym pyłem i silnie ubija. Taką […]

Kostki brukowe z asfaltu lanego

Mastyks nadaje się również doskonale do wyrobu kostek brukowych, zastępujących dobrze miejsce kostek granitowych lub innych. Tworzy się je w ten sposób, że szkielet konstrukcyjny kostki, dający jej wielką siłę i odporność, stanowi żwirek z kamienia bardzo twardego, najlepiej bazaltu niezwietrzałego, a mastyks jest lepiszczem, spajającym kamyki w jedną silną całość. Dla kostek przyjmuje się […]

Inne sposoby użycia asfaltu naturalnego

Asfalt odporny na działanie chemikalii. Różnorodny sposób stosowania mastyksu wymaga niejedno krotnie, by tenże był odporny na działanie kwasów lub alkalii. Przy sporządzaniu go należy unikać domieszek z połączeń wapienia, a w miejsce tegoż używa się niektórych łupków glinowych, bazaltu, kwarcu i t. p. Ostrożność radzi w każdym razie wypróbować materiał przed użyciem. Sposób na […]

Gudron cz. 12

Piasek pozostawia się następnie na asfalcie aż do ostygnięcia całej masy, po czym dopiero zmiata się tą jego nadwyżkę, która pozostała niewciśniętą. Przez takie postępowanie piasek został na całą powierzchnię równomiernie rozdzielony i w nią wciśnięty. Grubość płyty lanej zależy zawsze od miejsca jej użycia i tak: wewnątrz budynku wystarcza 2 cm, zewnątrz, w miejscach […]

Gudron cz. 11

Z kotła czerpie się asfalt chochlą do wiaderek i w nich roznosi się go do miejsc roboty i rozlewa się pasami na betonie, robotnik zaś drewnianym narzędziem rozprzestrzenia masę dalej, a powierzchnię jej następnie wygładza. Asfalt lany ma tą zasadniczą i dotychczas niczym nie dającą się usunąć wadę, że ziarna piasku względnie żwiru, mające powierzchni […]

Gudron cz. 10

Asfalt lany otrzymuje pokład betonowy zupełnie podobnie, jak asfalt ubijany; na suchość betonu należy zwracać również i tu baczną uwagę, gdyby bowiem beton był wilgotny, to pod wpływem gorąca asfaltu wilgoć przemieni się w parę wodną, a nie mogąc ujść przez szczelną płytę asfaltową, potworzy w jej spodzie pęcherze, osłabiające bardzo stałość i wytrzymałość powierzchni. […]

Gudron cz. 9

Topienie mastyksu i preparowanie go żwirem względnie gudronem odbywa się na budowie w małych kociołkach stojących, albo w większych cylindrycznych, urządzonych do przewożenia, temperaturę w nich doprowadza się do około 150” C, przy czym mieszadłami utrzymuje się masę w ciągłym ruchu, by przez to zapobiec osiadaniu się żwiru na dnie, lub przypalaniu się asfaltu do […]

Gudron cz. 8

W Niemczech używa się żwiru wielkości grochu, natomiast we Francji chętniej bierze się do tego celu piasek gruby, w Ameryce zaś piasek miałki. Ta różnica w jakości domieszek, używanych w różnych krajach, tłumaczy się wielu względami, i tak, żwir względnie piasek gruboziarnisty, łatwo daje się wymieszać z mastyksem trudno-ciekłym, natomiast daje masę o powierzchni niejednostajnie […]

Gudron cz. 7

Mastyks w tej postaci, w jakiej z fabryki wychodzi, nie nadaje się do użycia, gdyż wysoki procent bitumu, jaki zawiera, czyni go mało odpornym na wpływy atmosferyczne i zużycie. Mięknie więc pod działaniem słońca, a pod wpływem mrozu rysuje się, natomiast w miejscach osłonionych przed powyższymi czynnikami, szybko się ściera. Należy zatem mastyks przygotować odpowiednio […]