Powtarzanie terowania

powtarzanie-terowaniaTerowanie powtarza się co pewien okres czasu, chodzi bowiem o to, by w miejsce ulistnionych z papy olei, które jej nadawały giętkość, doprowadzić tam nowe ich ilości, a zarazem zapełnić opróżnione przez to pory, tworzące w przeciwnym razie w strukturze papy miejsca próżne, do których wchodzi powietrze i zwiększa w ten sposób powierzchnię oddziaływania. Odstępy czasu, w jakich terowanie powinno mieć miejsce, zależą od: jakości papy, sposobu przeprowadzenia pierwszego terowania i wielu innych czynników. W każdym razie przypuszczenie, że im częściej się teruje, tern dla dachu lepiej, jest biedne.

Poznań usuwanie śmieci

Obserwacje wykazały, że papa, której pierwsze terowanie wykonano rzeczowo, a która przy tym była od bezpośredniego działania promieni słonecznych osłoniętą, po 25 łatach leżenia na dachu, bez ponawiania terowania, okazała się w stanie zupełnie dobrym, natomiast inna, terowana w czasie słotnym, a przy tym zwrócona do słońca, już po roku była uszkodzoną. Wynika z tego także i ta zasada, że nie jest zawsze koniecznym ponawianie terowania całego dachu, można je czasami ograniczyć tylko do części rzeczywiście tego wymagającej, a resztę terować w większych odstępach czasu.

Przeciętnie przyjmuje się, że po raz pierwszy powinno się odnowić terowanie po 2 latach, następnie po 3-ech, ostatnie po 5-ciu latach leżenia papy na dachu. Okresy te są oczywiście względne.

Poznań usuwanie śmieci