Historia asfaltu zbiór wpisów

Odnajdziesz tutaj informacje związane z wykorzystaniem asfaltu w budownictwie na przestrzeni ostatnich lat. Dowiesz się, dlaczego materiał jakim jest asfalt jest tak bardzo ważny. Po tej lekturze będziesz wiedział jak wykorzystuje się produkty asfaltopochodne. Lektura obowiązkowa dla każdego interesującego się wykorzystaniem tego materiału w pierwszych latach po jego odkryciu.

Asfalt – zadania i zastosowanie

Związki, uzyskane przez destylację mazi z węgli kamiennych i poddane następnie szeregowi szczególnych procesów, dają farby anilinowe (smołowcowe, terowe), których fabrykacja rozwinęła się w olbrzymią gałą wytwórczą, produkującą rocznie za około 200 milionów pokrywającą całe zapotrzebowanie świata. Nie prawdopodobny rozkwit tego przemysłu jest wymownym dowodem tego, czym jest dla ludzkości twórcza praca technika i do […]

Okres gorączki asfaltowej

Panował nawet okres gorączki asfaltowej, powstawały i upadały wówczas towarzystwa akcyjne, oparte nieraz na zupełnie fikcyjnych kopalniach, materiał sam był nowy, dość egzotyczny, owiany do tego nutką tajemniczości, dawał więc pole do szerokiej 1 szumnej reklamy, która niemało łatwowiernych pociągnęła i w końcu przyprawiła o straty. Obok tego niezdrowego objawu, towarzyszącego zresztą w owym czasie […]

Ponowne użycie asfaltu

Dopiero przypadek wprowadza asfalt ponownie na widownię, że w r. 1712 poczciwy obywatel szwajcarski Jost zwraca osiadłemu w Szwajcarii lekarzowi nazwiskiem Eirinus, z pochodzenia Grekowi, uwagę na szczególny gatunek kamienia, znachodzonego w Ial de Travers, posiadającego małą twardość, dającego się więc łatwo obrabiać, a co dziwniejsze – palnego. Była to skała asfaltowa. Eirinus zainteresował się […]

Asfalt w sztuce budowlanej

Wielu wybitnych pisarzy starożytności, jak Herodot, Strabo, Witruviusz i inni, interesowało się asfaltem i podało o nim obszerne opisy. Dowiadujemy się z nich, jak poważne miejsce zajmował on w handlu, rzemiosłach i sztuce budowlanej starożytnego wschodu. Mistrzami w używaniu asfaltu zdają się być w owym czasie Asyryjczycy i Babilończycy, z ich upadkiem i z następującymi […]

Użycie asfaltu

W budownictwie używano asfaltu szczególnie w Asyrii, Mezopotamii i Persji, i to jako środka do ochrony murów przed działaniem wilgoci, oraz jako zaprawy do wiązania ścian z palonych, lub suszonych cegieł glinianych. W. Jepp twierdzi, że użycie asfaltu do tego celu jest nawet dawniejsze, aniżeli znajomość wapna palonego. W każdym razie asfalt okazał się nie […]

Tradycja asfaltu

Asfalt ma już swoją dobrą tradycję, znany on był ludom starożytnej Persji, Mezopotamii, Judei, Fenicji, Egiptu, dalej Grekom i Rzymianom na wiele wieków przed Chrystusem. W różnych czasach i u różnych narodów nazwa jego bywała różną ; ponieważ np. najbardziej w starożytności znanym miejscem eksploatacji było morze Martwe w Palestynie, zwano asfalt „smolą żydowską”; najbardziej […]

Asfalt ważny w budownictwie

Asfalt stał się w ostatnich czasach artykułem ważnym i modnym, szczególnie w budownictwie zajął we wszystkich jego działach wybitne miejsce, a nadto odgrywa także w wielu innych gałęziach przemysłu poważną rolę. Znaczenie jego datuje się właściwie od niedawna, jako datę wzrostu tegoż przyjąć by można rok 1712, tj. czas odkrycia pokładów asfaltu w Val de […]