Zastosowanie asfaltu

wazny-w-budownictwieW budownictwie a w pierwszym rzędzie w budowie dróg znalazł asfalt naturalny zastosowanie w dwojakiej formie: jako asfalt ubijanji1any, W obydwóch razach zalety tych materiałów wystąpiły z taką siłą, że z chwilą, w której je poznano i nauczono się sporządzać asfalt w sposób właściwy, budowa ulic i chodników asfaltowych rozwinęła się i wzrasta z dniem każdym, gdyż dobrze zbudowana nawierzchnia asfaltowa przedstawia wszystkie wymagane i poszukiwane zalety a więc: trwałość, elastyczność, higienę i względną taniość. Ulica asfaltowana nie wytwarza pyłu właściwego innym materiałom, a tak uciążliwego w wielkich miastach, nawierzchnia ulicy stanowi jednolitą całość bez wgłębień i spojeń, w których gromadzą się i z których wylęgają miliardy bakcyli a w pierwszym rzędzie tyfusu i grulicy. Porównanie najtrwalszego materiału brukowego t. z. granitu z asfaltem pod względem zdrowotnym, okazuje nadzwyczajną wyższość tego drugiego. Badania prowadzono w ten sposób, że płytkę szklanną, powleczoną lekko gliceryną, wystawiano w ulicach brukowanych granitem na powietrze, pył unoszący się w niem osiadał na płytce i mógł być pod mikroskopem dokładnie zbadany. Obserwacia okazała, że w pyle ulic brukowanych granitem, spowodowanym ruchem wozów, koni i ludzi, unosi się mnóstwo bardzo drobnych cząsteczek kwarcu o wielu ostrych krawędziach. Wraz z powietrzem wdechują ludzie masy tych niewidzialnych ostrych cząstek, raniących organy oddechowe i wywołujących choroby krtani i płuc. W przeciwieństwie do powyższego, pył ulic asfaltowych składa się tylko z cząsteczek ziemistych i organicznych. Wreszcie asfalt tłumi hałas wywoływany silnym ruchem na ulicy i stanowi prawdziwe błogosławieństwo dla osób pracujących umysłowo i nerwowych. Dla kursurjących po takim bruku pojazdów przedstawia on również szereg, pierwszorzędnych ulg, przedewszystkiem potrzeba na asfalcie mniejszej siły, tarcie bowiem jest niewielkie a nadto nie wstrząsa pojazdem, wskutek czego zużycie tegoż jest mniejsze. Wreszcie praca nad utrzymywaniem porządku i czystości, ogranicza się do spłukania ulicy silnym prądem wody i daje powierzchnię tak czystą, jak przy żadnym innym bruku.

To Cię zaciekawi:

– autoholowanie rzeszów