Rynny

rynnaRozmaitość konstrukcji rynien jest wielką, można by tu jeszcze wspomnieć o rynnach skrzynkowych z drzewa, wiszących łub stojących. Uszczelnia się je albo w ten sposób, że przekrywa się całą rynnę papą, którą następnie łączy się z papą stanowiącą pokrycie dachu, albo też skrzynkę wybija się blachą cynkową, a papę zawija się na nią tylko wąskim paskiem, podobnie jak przy okapach. Rynna stojąca może być wykonaną z blachy, wówczas łączy się ją z papą tak, jak rynnę leżącą, wreszcie rynna może być cementową, a uszczelnia się ją albo przez nasycenie cementu asfaltem, albo na dany jej asfaltowy podkład nakłada sic jeszcze papę.

Sprzedaż gruzu budowlanego Poznań

gruz z Poznania w dobrej cenie

Kosze tz. wgłębienia, powstające przy przecięciu się dwóch dachów, których grzbiety, względnie okapy, tworzą ze sobą kąt, wykłada się blachą cynkową, tworząc z nich rodzaj rynny.

Papę doprowadza się do blachy w ten sposób, by ją przy kryła na 6 – 8 cm miejsce połączenia pociąga się gorącym terem i papę przybija się gwoźdźmi tak, by równocześnie przechodziły one przez blachę. Kosz może być wykonany także z papy, wówczas jako podkładu pod papę używa się filcu asfaltowego, na który papę się nakłada i jedną warstwę z drugą łączy terem, albo lakiem. Jeżeli pokrycie wykonuje się na listwach, to doprowadza się je aż do blachy tak daleko, by zaszły na nią 2 – 3 cm; końce listew przecina się po tern odpowiednio do biegu kosza i starannie pokrywa, kapturem, który się też silnie przybija.

Sprzedaż gruzu budowlanego Poznań

kup u Nas