Użycie asfaltu

uzycie-asfaltuW budownictwie używano asfaltu szczególnie w Asyrii, Mezopotamii i Persji, i to jako środka do ochrony murów przed działaniem wilgoci, oraz jako zaprawy do wiązania ścian z palonych, lub suszonych cegieł glinianych. W. Jepp twierdzi, że użycie asfaltu do tego celu jest nawet dawniejsze, aniżeli znajomość wapna palonego. W każdym razie asfalt okazał się nie tylko doskonałym środkiem do wiązania murów, ale także do konserwacji ich przed niszczącym wpływem działań atmosferycznych. Świadczą o tym szczątki wielu pomników ówczesnego budownictwa tych krain, które mimo słabego materiału budowlanego z jakiego je zbudowano, a więc palonej lub suszonej cegły, dochowały się do naszych czasów tylko dzięki asfaltowi.

kruszywo Poznań

Na takiej zaprawie zbudowane były mury miasta Babilonu o długości 12 mil geograficznych, wieża Babel była od dołu na znaczną wysokość oblicowana cegłą na zaprawie asfaltowej, co miało ją chronić od skutków wylewu Eufratu. Do tej budowli odnosi się też wzmianka w Pięcioksięgu Mojżesza, wspominająca po raz pierwszy w literaturze o asfalcie. W tychże samych księgach powiedziano, że arka Noego i kolebka, w której znaleziono Mojżesza, uszczelnione były asfaltem. Słynne budowle Semiramidy, między nimi tunel pod Eufratem o długości 500 metrów wykonane były na zaprawie asfaltowej.

kruszywo Poznań

To Cię zaciekawi:

– Poznań- kruszywo