Krycie bez listew

krycie-bez-listewPapę rozwijamy z rulonu wzdłuż okapu i to tak, by poza jego krawędź wystawał pasek około 6 cm szerokości; tą wystającą część zawija się podwójnie i przybija gwoździami do okapu.

Rulony są rozmaitej długości, zależnej od grubości papy i wy nosi ona 10 – 25 m. Może się zdarzyć, że budynek jest znacznie dłuższy aniżeli rulon, wobec tego do pierwszego zwoju dołącza się drugi w ten sposób, że jeden zachodzi na drugi i przykrywa go na około 10 cm, w miejscu zetknięcia łączy się je za pomocą gęstego teru gazowego i przybija gwoźdźmi. Po tym pierwszym pasie układa się kolejno dalsze, zawsze równolegle do okapu i zawsze tak, by każdy następny pas przykrywał poprzedni na około 6 cm, łączy się je w tern miejscu tak, jak przy opisanym poprzednio zetknięciu, tz. gęstym terem gazowym i przybija gwoźdźmi do szalowania.

Kontenery Poznań

zamów kontener w Poznaniu

Rzadko kiedy szerokość dachu, a więc wymiar połaci między okapem a szczytem jest taki, że pasy papy mieszczą się w nim bez reszty, zwykle z ostatniego, najwyżej przybitego rulonu pozostanie jakaś nadwyżka, która wystawać będzie poza grzbiet, a gdyby tak nie było, to rozmieszczenie papy trzeba przed rozpoczęciem roboty tak rozliczyć, by ta reszta koniecznie pozostała; wówczas przegina się ją przez grzbiet na drugą połać i przybija. Stanowi ona w ten sposób przejście z jednej połaci na drugą. To przegięcie jest obustronne, zwykłe wykonuje się je w ten sposób, by górą przeszła papa z połaci zwróconej ku stronie deszczowej i wiatrów.

Szerokość zwoju wynosi zwykło 1 m, z powodu przekładania bierze się w rachubę tylko 94 – 95 cm, jako jego użyteczną szerokość.

Do umocowania papy służą ocynkowane gwoździe w rodzaju sufitowych o szerokich główkach; przybija się je w odstępach 4 – 5 cm, zawsze zaś tak, by nie wypadały blisko krawędzi deski, ale przy najmniej w oddaleniu 2 cm od niej.

Kontenery Poznań

kontenery w dobrych cenach