Dach pokryty cementem drzewnym

pokrycie-cementem-drzewnymWynalazcą tego pokrycia jest Samuel Haussler z Hirschberg, zdaniem jednych bednarz, zdaniem innych fabrykant win owocowych na Śląsku; tam też ta nowość dojrzała i stamtąd rozeszła się po świecie. Szczególna nazwa tego pokrycia pochodzi tylko stąd, że wynalazca masą przez siebie skombinowaną uszczelniał początkowo swe beczki, przez analogię więc do uszczelniania zbiorników murowanych cementem portlandzkim nazwano masę uszczelniającą drewniane beczki „cementem drzewnym”.

Masę tę począł następnie Haussler używać do pokrywania dachów, sposób ten miał długie lata tylko lokalne wzięcie, dopiero wielkie pożary, które nawiedziły owe okolice, zwróciły na cement drzewny uwagę jako na materiał doskonałe w ogniu się zachowujący, a nadto dający pokrycie szczelne i trwałe.

Dach z cementu drzewnego posiada także i wiele innych zalet, jego minimalne nachylenie czyni go w wielu wypadkach bardzo pożądanym. Szczelne i ciepłe pokrycie, jakie stanowi, umożliwia urządzanie na poddaszu mieszkań w zimie wcale znośnych, należy do materiałów zupełnie ogniotrwałych i doskonale zabezpiecza przed ogniem zewnętrznym, a prawie hermetyczne zamknięcie jakie stanowi, nie pozwala także rozwinąć się wewnętrznemu pożarowi. Wobec wykonania go na szalowaniu, a do tego przy małym nachyleniu połaci, można po nim zupełnie wygodnie chodzić, nawet urządza się tam blichownie, suszarnie, placyki do zabaw i gry, ogródki itp. Wreszcie więźba daje się łatwo uprościć przez użycie dachu pultowego.

To Cię zainteresuje:

– Szkoła jazdy Katowice