Terowanie świeżo zbudowanego dachu

terowanieTerowanie w dnie chłodne ma znowu tą złą stronę, że masa gorąca, rozsmarowywana cienka warstwą na wielkiej powierzchnią bardzo szybko stygnie i przez to gęstnieje, z trudem więc tyłka spełniać może swe zadanie. Ujemne strony terowania w takich warunkach są do tego stopnia szkodliwe, że praktycy radzą dachy po kryte jesienią pozostawić bez terowania aż do najbliższego lata i dopiero wówczas je przeprowadzić.

Docieplanie granulatem styropianowym Dolny Śląsk

Masa do terowania musi być w chwili użycia gorącą, prawic że jeszcze kipiącą, przygotowuje się ją albo na dole w odpowiednich kotłach i wiaderkami wynosi na górę, albo ustawia się na dachu małe piecyki, w których ter się gotuje i wprost z nich nanosi się go na papę. Do smarowania służą miotły z włókien albo kwarc ze szmat sukiennych, gdyż inne pędzle, szczotki itp. bardzo szybko się niszczą. Papę powłoka się cienką, ale jednostajną warstwą teru, zbyt grubo bowiem nasmarowany nie trzyma się dachu. W obawie, by ona w świeżym stanic w ogóle z dachu nie spływała, posypuje się wilgotny jeszcze ter piaskiem; masa dobrze do brana i na gorąco w cienkiej warstwie rozsmarowana nie potrzebuje przesypki. W rzeczywistości zwyczaj len więcej szkodzi, aniżeli pomaga, piasek wytwarza bowiem z terem skorupę twardą i sztywną, reagującą na zmiany temperatury przez kurczenie się i rozciąganie, co wywołuje najpierw w skorupie a następnie w papie rysy, początkowo wprawdzie nieznaczne, ale z biegiem czasu powiększające się i czyniące całe pokrycie nieszczelnym.

Docieplanie granulatem styropianowym Dolny Śląsk