Powierzchowne maziowanie ulic

maziowanieSposób ten, użyty po raz pierwszy w r. 1902 w Monte Carlo, dał rezultat doskonały. Do maziowania ulic używa się teru gazowego, destylowanego; surowy nie nadaje się, gdyż zawiera jeszcze składniki, szkodliwe dla zdrowia łudzi i roślin. Z korzyścią da się tu użyć tylko ter prawdziwie dla tego celu wartościowy, użycie byłe jakiego materiału daje rezultaty ujemne.

Do terowania nadają się tylko takie ulice, na których niema wielkiego ruchu ciężarowego, spód mają suchy, względnie dobrze odwodniony, a położenie ich jest słoneczne, w każdym zaś razie nie są zacienione, np. gęstą aleją.

śmieci Poznań

Terowanie odbywa się tylko w gorące dni, po dłuższej pogodzie, chodzi bowiem o to, by nawierzchnia była suchą; na wilgotnej ter nie tworzy połączenia z materiałem nawierzchni, tylko pokrywa ją luną warstewką, która pod wpływem ruchu łuszczy się i odpada. Przed użyciem teru rozgrzewa się go do temperatury 120 – 140 stopni Celsiusza i miotłami z piasawy nanosi się go z kociołka na ulicę, którą poprzednio starannie z błota i kurzu oczyszczono. Doświadczenie nauczyło, że nowe ulice należy terować dopiero po 6 – 8 tygodniowym, normalnym ruchu na nich, gdyż wówczas na wierzchnia już jest o tyle ustaloną, że osiada się minimalnie. Szczególnie dobre rezultaty daje terowanie żwirówek, wykonanych z twardego żwiru, a więc bazaltowego lub porfirowego; pozostaję one przez 2 – 3 tygodnie po terowaniu wolne od kurzu, a następnie wydzielają go w nieznacznej ilości. Dzięki temu zmniejsza się zużycie nawierzchni i koszta jej utrzymania, oczyszczenia itp. Terowanie nie oddziaływa szkodliwie na roślinność, zważać jednak należy, by wokoło drzewa pozostawić zawsze dość miejsca wolnego od terowania, przez które dochodziłaby do jego korzeni wilgoć i powietrze.

śmieci Poznań