Asfalt do impregnowania

asfalt-do-impregnowaniaAsfalt przeznaczony do impregnowania rozgrzewa się w podłużnym naczyniu metalowym, o tyle głębokim, by roztopionego w nim asfaltu terowego zawierał na głębokości mniej więcej 50 cm; pod naczyniem znajduje się palenisko. Cegłę rozgrzewa się nad Innem paleniskiem, najczęściej bywa to kosz koksowy, chodzi bowiem o to, by ogień nie wydzielał dymu, który by sadzą pozatykał w cegle pory. Cegłę obraca się nad ogniem, by się ogrzała ze wszystkich stron równomiernie, a gdy jej temperatura dojdzie do 120 – 130 stopni C, bierze ją robotnik obcęgami i wkłada do asfaltu, stawiając na najwyższym licu (sztorcem); wobec głębokości asfaltu cała cegła w nim się zanurzy. Cegły ustawia się w ten sposób jedną obok drugiej, a wyjmuje się znowu według tej samej kolei. Wyjętą i już impregnowaną cegłę układa się na żelaznych drutach, umieszczonych tak nad wanienką, by cegła leżała pochyło, a zbyteczny asfalt spływał z niej do naczynia.

blog meblowy

Cegła dobrze impregnowana ma całą powierzchnię czarną ze słabym połyskiem i nie szorstką, w przełomie jej widać asfalt, który powinien wsiąknąć w nią najmniej na 1 cm w głąb. Dobrze impregnowana cegła po dłuższym leżeniu w wodzie nie powinna okazywać przybytku wagi; zwiększenie ciężaru dowodzi, że pory nie zostały jeszcze należycie wypełnione asfaltem.

Podobnie postępuje się z cegłami, w których impregnuje się tylko jedną powierzchnię; różnica leży w tern, że nie ma potrzeby ogrzewać cegły w całości, wystarczy, jeżeli podgrzeje się tylko tę powierzchnię, która ma być impregnowaną, a także roztopionego asfaltu potrzeba w naczyniu odpowiednio mniej.

blog meblowy