Potrzebne materiały

potrzebne-materialyZ materiałów, wchodzących w użycie przy wykonaniu tego rodzaju pokrycia, pierwszą rolę odgrywa oczywiście t. zw. Cement drzewny. Pierwotnie była to stopiona mieszanina teru gazowego, smoły gazowej i siarki, później dodatek smoły zastąpiono odpowiednią destylacyją teru. Kompozycja cementu musi być taką, by zapewniała mu trwałą giętkość i miękkość, cement, który by tych właściwości nie miał i po pewnym czasie stał się kruchym jest oczywiście bezwartościowy. Sporządzanie cementu drzewnego nie jest więc wcale rzeczą łatwą i powinno się odbywać wedle ustalonych recept w specjalnych fabrykach. Jeżeli przedsiębiorca, podejmujący się krycia dachu, sam sobie fabrykuje cement na placu budowy, dodając do jakiegokolwiek teru jakąś smołę i to w ilościach jakie się zdarzą, wreszcie miesza to wszystko w kotle w temperaturze nieokreślonej, upraszcza sobie wprawdzie robotę i obniża koszta, ale z wielką szkodą dla dobroci dachu.

Specjalną rolę odgrywa tu dodatek siarki, pod jej wpływem własności teru zbliżają się znacznie do asfaltu naturalnego, co umożliwia zastosowanie go do wielu celów, a między innymi także na masę do cementu drzewnego.

Materiały te dodaje się kolejno do kotła, w którym temperatura nie powinna przekraczać 200 stopni Celsiusza – i miesza się jego zawartość ustawicznie, aż do uzyskania masy jednolicie czarnej.