Krycie podwójne

podwojne-krycie-papaPrzez pokrywanie popsutych dachów drugą warstwą papy zrobiono doświadczenia, przemawiające bardzo za wprowadzeniem podwójnego krycia papą, jako samodzielnej konstrukcji, która będzie wprawdzie od pojedynczej droższą, jest jednak za to bez porównania od niej wytrzymalszą i pewniejszą. Wartość tego sposobu nie w tern jednak leży, że mamy dwie warstwy papy, bo ona przy podwójnej grubości nie jest wcale dwa razy odporniejszą na rozkładowe działania powietrza. Takowe przecież bez względu na grubość papy, a natomiast w miarę ulatniania się z niej olejów, czym raz to intensywniej i ujemnie działa na jej strukturę, bo czym raz liczniejszymi i większymi porami dostaje się do wnętrza.

wywóz śmieci Poznań

zamów wywożenie odpadów w Poznaniu

Cyrkulację powietrza ułatwiają włókna papy, natomiast przeszkadza jej ter, nie dość jednak skutecznie, gdyż stanowi tu tylko cienką warstwę, otaczającą poszczególne włókna papy. Tam tylko, gdzie ter odpowiednio gęsty występuje jednolicie, stanowi on ochronę, która działaniu powietrza stawia skuteczny opór.

Wielka trwałość dachów podwójnie krytych polega właśnie na tern, że między jedną a drugą warstwą papy daje się warstwę asfaltu sztucznego, spajającą obydwa pokłady, a zarazem stanowiącą warstwę izolacyjną. Masa ta musi być gęstą i lepką, nie powinna zawierać składników łatwolotnych, nie powinna też po czasie tworzyć twardej skorupy, gdyż w tym wypadku nie odpowie celowi, dla którego ją się użyło. Nadają się do tych celów mieszaniny z destylowanego teru z asfaltem trinidad i z dodatkiem oleju parafinowego lub innej tłustej substancji.

wywóz śmieci Poznań

wywieziemy Twoje śmieci