Naprawa uszkodzonego pokrycia

uszkodzone-pokrycie-papyUszkodzone miejsca na dachu naprawia się w ten sposób, że całą popsuta partię papy wycina się, a w jej miejsce nakłada się pas papy nowej w ten sposób, że podsuwa się go górną krawędzią pod starą papę przynajmniej na 10 cm, zaś dolną nakrywa się nią również na tyle, boki chowa się pod kaptur na listwie; połączenia te wykonuje sic na gorącym terze i umacnia gwoździami. Podobnie postępuje sic przy naprawie pokrycia bez listew, tylko wyciętą w środku pasa popsutą partię papy łączy się w kierunku długości na felce.

Wszelkie nabijanie czy nalepianie łatek na papę jest chybione.

Zachodzą jednak często wypadki, że czy to z powodu nie należytej konserwacji dachu, czy z powodu użycia złych materiałów do pokrycia, lub wreszcie przez nieumiejętne wykonanie tegoż, po pewnym czasie pokrycie znachodzi się w stanie, któremu nie po może miejscowe łatanie i przeprowadzić się musi gruntowną reparację całego dachu. Wówczas na istniejące a już zniszczone po krycie, nakłada się drugą warstwę papy; sposób ten okazał tyle zalet w praktyce, że z czasem wszedł w użycie jako odrębny sposób podwójnego krycia papą.

wywóz gruzu – Poznań

Pokrywanie starych dachów drugą warstwą wykonuje się w ten sposób, że wyszukuje się najpierw wszystkie nieszczelności na papie i zakleja się je łatkami, układanymi na laku lub kicie. Po tern całe pokrycie pociąga się gorącym terem, by starą papę doprowadzić do pewnej elastyczności, po wyschnięciu teru nakłada się na papę warstwę izolacyjną, stanowiącą zarazem lepiszcze między obydwoma warstwami, a na to nakłada się drugą warstwę papy nowej. Taki sposób naprawy daje się łatwo przeprowadzić na dachach nielistwowanych, natomiast przy pokryciu na listwach występują już pewne trudności. Omija się je w ten sposób, że drugą warstwę, tak jak pierwszą, rozciąga się między listwami i odpowiednio umocowuje. Bywa i taki sposób praktykowany, że na dachu listwowym daje się drugie pokrycie w sposób analogiczny do nielistwowanego, tj. rozciąga się rulon papy wzdłuż dachu, równolegle do okapu, a w poprzek listew, w kątach przez nie utworzonych, umocowuje się papę silnie. Między starem a nowym pokryciem przychodzi warstwa izolacyjna.

Dachy listwowane lepiej jednak zmieniać na dachy żwirowe, jeżeli nachylenie wynosi około 1 : 15 i o ile konstrukcja dachowa i ściany ją dźwigające zniosą takie obciążenie.

wywóz gruzu – Poznań