Konstrukcja przy murze

konstrukcja-przy-murzePrzy murach ogniowych szczytowych wyprowadzone na mur pasy papy, względnie służąca do jej umocowania blacha, trzymając się z jednej strony poziomego kierunku spojeń, a z drugiej zniżając się odpowiednio do nachylenia dachu, wytwarza linię schodkową.

Sposób konstruowania rynien w związku z pokryciem papą jest zależny w zupełności od ich budowy i umieszczenia. Niema trudności, gdy chodzi o zwykłą cynkową rynnę, wiszącą na hakach tuż pod okapem, bo w tym razie i rynnę i okap wykonuje się od siebie niezależnie.

Wywożenie nieczystości Poznań

sprawnie i w dobrej cenie

Rynnę, leżącą na dachu, łączy się z papą w dwojaki sposób, albo przez przybicie gwoźdźmi odkrytymi, albo zakrytymi. Górny brzeg blachy podsuwa się pod papę tak, by ta ostatnia nakrywała blachę pasem około 8 cm szerokości, miejsce połączenia pociąga się gorącym terem, a papę równocześnie z blachą przybija się gwoźdźmi w wiadomy już sposób. Jeżeli gwoździe mają być zakryte, to blachę i papę łączy się szwem zupełnie podobnie, jak przy łączeniu dwóch pasm papy. Między dolną – wygiętą w rynnę – część blachy, a końcem szalowania umieszcza się, dla pokrycia wystających tam desek, odpowiedni skrawek papy, który przybija się w sposób poprzednio wyjaśniony.

Wywożenie nieczystości Poznań

wypróbuj Nas!