Asfalt ważny w budownictwie

wazny-w-budownictwieAsfalt stał się w ostatnich czasach artykułem ważnym i modnym, szczególnie w budownictwie zajął we wszystkich jego działach wybitne miejsce, a nadto odgrywa także w wielu innych gałęziach przemysłu poważną rolę.

Znaczenie jego datuje się właściwie od niedawna, jako datę wzrostu tegoż przyjąć by można rok 1712, tj. czas odkrycia pokładów asfaltu w Val de Travers w Szwajcarii; w czasie tym odkryto nieznane dotychczas w Europie pokłady, ale nie sam asfalt jako taki – materiał ten był już bowiem znany bardzo odległej starożytności a z początkiem wieku. XVIII przypomniał tylko ludzkości swe istnienie i swą wartość.

wywóz śmieci w Poznaniu

Zastrzeżenie takie jest konieczne ze względu na sceptyczne usposobienie budowniczego wobec wszelkich nowości w materiałach budowlanych. W słusznym pojęciu jego zyskują one na zaufaniu i wartości dopiero w miarę doświadczeń, jakie z niemi w praktyce poczyniono, a że te z natury rzeczy rozciągają się nie na dziesiątki, ale na setki lat, że wieki dopiero świadczą o istotnej wartości materiału budowlanego, dlatego wytrawny budowniczy przy doborze materiałów do wybitniejszego swego dzieła na ten sąd wieków się ogląda.

Konserwatyzm taki ma swoje uzasadnienie, przynosi dodatnie skutki i często chroni od bolesnych zawodów. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że w wytwórstwie materiałów budowlanych, jak i w innych dziedzinach współczesnego przemysłu, panuje hiper produkcja wynalazków. Każda drobnostka bywa patentowaną i reklamowaną, wśród tej powodzi zdarzają się pomysły dobre i chybione, takie, które przynoszą ze sobą rzeczywisty postęp i takie, które zapowiadając szumnie daleko idące przewroty, giną wkrótce i bezpowrotnie w fali zapomnienia. Wartość nowości w innych działach łatwiej i niewielkim kosztem można zbadać i ocenić, ale w budownictwie ryzykowałoby się przy zastosowaniu poronionych pomysłów nie tylko bardzo wysokie sumy, ale i życie ludzkie.

wywóz śmieci w Poznaniu