Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 2

Przez środek biegnie poziomy wał wydrążony i opatrzony otworami, przez nie uchodzą gazy, wydzielające się z asfaltu w czasie podgrzewania do wydrążenia w wale a następnie wychodzą na zewnątrz. By całą tę operacyę, odbywającą się na ulicy, uczynić  dla mieszkańców mniej uciążliwą, łączy się często wylot walu z znajdującem się pod cylindrem paleniskiem, pod którem wydzielone z wnętrza cylindra gazy się spalają. Do podgrzewania służy piecyk szybowy, wyłożony wewnątrz szamotą, będący dła siebie odrębną całością na kółkach, można go bowiem pod aparat dowolnie podsuwać lub wysuwać. Opala się go przeważnie koksem, ale tylko pośrednio tak, że pył nie przypala się do ścian a ciepło nie działa w jedncm miejscu zbyt intenzywnie.

obrzeża

Przy podgrzewaniu nadaje się cylindrowi powolny ruch obrotowy. Wsypywanie asfaltu do cylindra i opróżnianie go odbywa się zasuwą, przy manipulowaniu nią należy ogień odsunąć daleko, gdyż pył asfaltowy zajmuje się łatwo; wprawdzie ten pożar nie przedstawia zbyt gronego niebezpieczeństwa, powoduje jednak chmury gryzącego dymu.

Zawsze jeszcze często używane prymitywne aparaty ruchome do podgrzewania są postrachem i plagą ulic, w których asfaltowanie się wykonuje, zarówno gryzące pary, jak i dymy z paleniska uchodzące, dają się w wązkich i gęsto zabudowanych ulicach miasta dotkliwie mieszkańcom odczuć. Uniknąć tych nieprzyjemności można przez użycie aparatów nowszych konstrukcji albo stałych.

Aparaty stałe buduje się w tych miastach, w których prowadzi się nieprzerwanie większe łub mniejsze, nowe lub rekonstrukcyjne roboty. Aparat ustawia się w jednej z istniejących fabryk asfaltu lub papy. Zasadniczo składa się on z kotła wmurowanego, którego ściany ogrzewają gazy dochodzące z paleniska, we wnętrzu kotła na osi pionowej obraca się mieszadło, utrzymujące w stałym ruchu wsypany pył. Pojemność kotła odpowiada zwykłe tej ilości, którą dwukonna furmanka na jeden raz zabrać może.

obrzeża