Asfalt ubijany cz. 5

uzycie-asfaltuPył ostatecznie już sporządzony powinien w końcu przejść przez sita, gdyż zawsze znajdą się w nim jeszcze grubsze ziarna. Najodpowiedniejsze są sita wielkości Nr. 14—16, mają być one wykonane z doskonałego grubego drutu stalowego i należy je też często czyścić twardą, ostrą szczotką, by zapobiec zabijaniu oczek asfaltem.

Sita drgające są lepsze od bębnowych, asfalt bowiem mniej na nich lepnie. Umieszczenie tego sita wymaga pewnej przezorności,, bo drganie jego może się udzielić łatwo całej konstrukcji budynku i spowodować rozluźnienie jego więźby.

wywóz starych mebli warszawa

Z powodu gromadzenia się w bali roboczej znacznej ilości pyłu asfaltowego w powietrzu, wprowadza się urządzenie odpylające,, które nie tylko że oddziaływa zbawiennie na zdrowie pracowników,, ale pozwala zarazem zebrać najdelikatniejszy pył, będący nieocenionym środkiem przy sporządzaniu kilów asfaltowych.

Gotowy pył asfaltowy pakuje się w worki jutowe o zawartości około 50 kg. materiału i wysyła się je albo magazynuje. Magazynowanie nie powinno trwać zbyt długo, o ile by to właśnie było przewidziane, to pył asfaltowy przeznaczony do magazynowania ni wsypuje się do worów, gdyż przez układanie ich na sobie leżącymi warstwami szczególnie w ciepłej porze roku, doprowadzić można do tego, że z całej zamagazynowanej masy wytworzy się jedna zbita bryła. W tych wypadkach lepiej już asfalt usypywać wolno na podłodze na niewysoką warstwę. Opróżnianie worów na budowie przedstawia niekiedy trudności tak, że worek trzeba przecinać, gdyż inaczej asfaltu z niego sic nic wydobędzie.

wywóz starych mebli warszawa

Nie każda skała asfaltowa zawiera tą ściśle-przez doświadczenia na 9—12%, określoną ilość bitumu, sztuczne doprowadzanie kamienia do tego stosunku jest, jak widzimy sprawą dość skomplikowaną, nie dziw więc, że dla jej rozwiązania powstał szereg sposobów i patentów. Z tychże olbrzymie zakłady przez długie lata stosowały i dziś jeszcze z powodzeniem stosują. Do tej mieszaniny dodawano pewną ilość kwasu siarkowego, który przez swe działanie na węglan wapniowy powodował częściowy rozkład tegoż i większe jeszcze rozdrobienie ziarn pyłu, w dalszym ciągu przyczyniał się on do jednostajnego wymieszania się masy. Z czasem przeciw siarce podniesiono wiele zarzutów, szczególnie zaś ten, że z wapnem wytwarza gips, dla wytrzymałości asfaltu szkodliwy. Obecnie ilość siarki używanej do reakcji zredukowano na 10%.