Asfalt ubijany cz. 6

Sposób Bressona polega na rozpuszczeniu naturalnego asfaltu w odpowiednich lotnych rozczynnikach, do roztworu dodaje się następnie mielonego wapienia, w którego pory rozpuszczony asfalt łatwo się dostaje. Przez podgrzanie masy wydziela się rozczynnik a przyrządzona masa jest gotową do użycia.

Ten sposób znachodzi rzadkie zastosowanie, gdyż użycie rozczynników, które do tego bezpowrotnie się ulatniają, podraża koszta produkcji.

Wiele innych sposobów z tego samego względu spotkał podobny los, natomiast wspomnieć należy o specjalnym gatunku asfaltu. t. z. kauczukowego albo elastycznego, opatentowanego przez. de Caudemberga.

kurs na koparke kraków

Korzysta on z tego, że kauczuk rozpuszczony w terpentynie albo nafcie mięsza się doskonale z asfaltem, przeprowadza więc ten proces w odpowiednim stosunku składników i uzyskuje materiał elastyczny, bardzo odporny na wstrząśnienia, nadający się doskonale n. p. do bruku wzdłuż szyn tramwajowych i t. p. Poza powyższymi spełnianymi systemami dodatkowej impregnacji chudego kamienia bitumicznego, istnieje także sposób ogólnie przyjęty i dający dobre rezultaty’. Nadaje się on do kamienia o różnej zawartości asfaltu, byleby ta ilość była zawsze skontrolowaną a proces impregnacji został do niej dostosowany. Polega on na użyciu mieszaniny asfaltu trinidad epure z asfaltem petrolowym,. ostatni ma mieć w tym wypadku wysoki punkt zapłonienia, małą zawartość parafiny i w normalnej temperaturze konsystencyę syropu. Zmieszanie obydwóch asfaltów odbywa się w kotłach o pojemności — według W. Friese- 4000 kg. Najpierw daje się do kotła około 2000 kg. trinidad epure, który przy tej sposobności jeszcze się oczyszcza a następnie dodaje się około 900 kg. asfaltu petrołowego i podnosi temperaturę stopniowo do 180*’ C., gotowanie trwa w całości około 10 godzin. Po odstaniu, w czasie którego resztki piasku osiadają na dnie, przeprowadza się masę do zbiornika, w którym podtrzymuje się temperaturę około 160″ C. Tak przyrządzoną masę zwiemy gudronem, tym wyrazem określamy zresztą wszystkie gatunki asfaltu, które poddano przetopieniu.

kurs na koparke kraków