Materiał do terowania

material-do-terowaniaTerowanie dachu należy powtarzać regularnie i przeprowadzać bardzo starannie, bo przez to doprowadza się do włókien te związki, które się ulotniły i zamyka się mikroskopijne pory dla dostępu powietrza.

Do terowania dachów używa się różnego rodzaju kompozycji, których nazwy dowolnie dobierane, rzadko kiedy objaśniają wartość masy.

Podstawowym materiałem, z którego bywają one wytwarzane, jest ter gazowy. Zasadniczo dzieli się te preparaty na laki i kity dachowe. Pierwsze są płynem bardzo rzadkiej konsystencji; najczęściej bywa to zwykły ter gazowy i mogą być użyte na zimno, chociaż ten sposób terowania nie daje dobrych rezultatów.

Poznań – wywóz śmieci

Drugie są masą gęstą, używaną tylko na gorąco. Jest to ter gazowy destylowany do pewnej granicy, a następnie preparowany rozmaitymi dodatkami, jak smołą gazową, asfaltem i innymi substancjami rozpuszczalnymi w olejach terowych,albo takichże tłuszczów, np. oleje smarowe, olej żywiczny i in.; nadto dodaje się materiałów ziemistych, a to: kredę szlamowaną, wapno palone, mielony wapien, łupek, glinę itp., czyniących masę trudniej płynną, zapobiegających zatem spływaniu jej z dachu pod wpływem ciepła.

Poprzednio już wskazaliśmy, że wiele z tych składników, nade wszystko zaś związki wapna, są wręcz szkodliwe, natomiast te substancje, które mają rzeczywiście wysoką wartość, a więc: asfalt, żywica świerkowa, olej lniany itp., są tu rzadko spotykane z powodu wysokiej ich ceny.

Można jednak tworzyć kompozycje dorównujące jakością stawianym wymogom, a w cenie umiarkowane, jeżeli do teru gazowe go destylowanego dodaje się w niewielkiej ilości niektóre z wymienionych wyżej materiałów i wyklucza się wszelkie domieszki ziemne.

Poznań – wywóz śmieci

To Cię zaciekawi:

– wywóz śmieci poznań ceny
– wywóz śmieci Poznań