Gudron cz. 12

Piasek pozostawia się następnie na asfalcie aż do ostygnięcia całej masy, po czym dopiero zmiata się tą jego nadwyżkę, która pozostała niewciśniętą. Przez takie postępowanie piasek został na całą powierzchnię równomiernie rozdzielony i w nią wciśnięty.

Grubość płyty lanej zależy zawsze od miejsca jej użycia i tak: wewnątrz budynku wystarcza 2 cm, zewnątrz, w miejscach nie służących do przejazdu 3 cm, tory jezdne 4 cm.

Wskutek opadania ziarn piasku w rzadkiej masie asfaltowej w dół, nawierzchnia wykonywana z asfaltu lanego zasadniczo nie powinna przekraczać 25 mm grubości, grubsze konstrukcje wykonuje się dwoma warstwami i to niższą daje się zawsze miększą, a górną twardą.

W ogólności asfalt lany nadaje się do wnętrz, dziedzińców, mało uczęszczanych placów i chodników, podłóg w stajniach, terasach, platformach i t. p., wodotrwałych sklepień w tunelach, wiaduktach, kazamatach; bywa używany do sporządzania warstw izolujących budynki przed wilgocią gruntową; dalej do różnego rodzaju zbiorników.

Asfalt lany nadaje się dalej doskonałe do uszczelniania stosu wszelkiego rodzaju, a szczególnie w brukach drewnianych i kamiennych, do uszczelniania rur kanalizacyjnych i t. p.

To Cię zaciekawi:

– sztuczne drzewa rzeszów