Kostki brukowe z asfaltu lanego

Mastyks nadaje się również doskonale do wyrobu kostek brukowych, zastępujących dobrze miejsce kostek granitowych lub innych. Tworzy się je w ten sposób, że szkielet konstrukcyjny kostki, dający jej wielką siłę i odporność, stanowi żwirek z kamienia bardzo twardego, najlepiej bazaltu niezwietrzałego, a mastyks jest lepiszczem, spajającym kamyki w jedną silną całość.

Dla kostek przyjmuje się najczęściej wymiar boku kwadratu 20 cm, a wysokości 12—14 cm.

We formę żelazną, odpowiadającą obranym wymiarom, wlewa się najpierw roztopionego mastyksu na wysokość około 2 cm i po zwała się mu nieco stężeć; gdy to wstąpiło, wypełnia się resztę formy rozgrzanym żwirem, a na to nalewa się cienkim strumieniem gorący, roztopiony mastyks tak długo, aż ponad warstwą żwiru ukaże się jednolita, nie wsiąkająca już więcej w głąb, masa płynnego asfaltu. Formę napełnioną pozostawia sic w spokoju aż do stężenia; ma ona dojść do tego stopnia, by ostry koniec względnie łatwo się w mastyksie zagłębiał, wówczas kostkę prasuje się we formie pod bardzo silnym naciskiem, po czym pozwała się jej ostygnąć normalnym biegiem. Po wyjęciu z formy przedstawia ona materiał już gotowy do użycia.

To Cię zaciekawi:

– adwokat lublin sprawy karne
– drabiny crynoline