Mur, beton i zaprawa asfaltowa

Z asfaltu wykonywać można mury i betony, które w wielu wypadkach znachodzą zastosowanie. Mury wykonuje się we formach z desek, od wewnątrz heblowanych i powleczonych szlamem glinianym lub mlekiem wapiennym, by asfalt do nich nie lgnął. We formę wlewa się na 5—6 cm wysoko asfaltu, roztopionego do temperatury 180—200″ C, w masę tę wkłada się warstwę podgrzanego kamienia, nalewa się następnie znowu asfalt, na to wkłada się dalszą partię kamienia i to o ile możności wiązanego i tak postępuje się dalej aż do ukończenia muru.

Oczywiście, że wszelkiego rodzaju ankry, śruby i t. p. przed mioty powinny być od razu włożone, bo późniejsze wykuwanie dziur jest utrudnione, a ich dodatkowe zalewanie ma tą ujemną stronę, że asfalt późniejszy nie zwiąże się z poprzednim.

W wypadkach, w których chodzi o uzyskanie bardzo odpornego asfaltu lanego, dodaje się do mastyksu wyjątkowo znacznej ilości żwiru i piasku i tworzy t. zw. beton asfaltowy. Szczególnie nadaje się on do miejsc, w których potrzeba posadzki trwałej, izolującej dobrze przestrzeń od wilgoci gruntowej i tłumiącej głos, a więc w halach maszyn, kotłów parowych i t. p.; nadto beton asfaltowy ma nad cementowym tą wyższość, że szybko tężeje i jest elastyczny. W budowlach portowych okazał się odporniejszym na wpływ wody morskiej od cementu.

To Cię zaciekawi:

– Autolaweta Rzeszów