Wykonanie asfaltu ubijanego cz. 4

Pokład pod asfalt bywa najczęściej betonowy o grubości 15 do 20 cm., zależnie od ruchu panującego na tej ulicy i od rodzaju gruntu. Beton wykonuje się z mieszaniny 1:3:5, 1:3:4 lub 1:2:5 przy użyciu .cementu portlandzkiego wolno wiążącego i ostrego żwiru o śred. 2 do 6 cm. Grunt pod betonem powinien być twardy, nie może się on poddawać ciśnieniom, a dla ostrożności dobrze bywa, gdy przed wykonaniem grunt się dodatkowo ubije lub przewałkuje. Beton przed nałożeniem asfaltu ma być nie tylko zupełnie związany, ale i suchy, powinien więc tężeć i schnąć w czasie pogodnym 3 dni a w wilgotnym 5 i dłużej, dopiero potem można przystąpić do wykonania asfaltu. Asfaltowanie prowadzi się jednak tylko w suchej porze roku a przynajmniej w dniach nie deszczowych, w przeciwnym razie wilgoć zawarta w betonie przemienia się pod działaniem gorącego asfaltu w parę wodną i tworzy między betonem a asfaltem niedostrzegalną warstewkę izolacyjną, albo powoduje tworzenie się pęcherzy między pokładem a warstwą asfaltu, albo nawet w niej samej; przez to osłabia się jej spoistość i powstaje miejscowe łuszczenie się nawierzchni, a nawet sfałdowanic się jej na znaczniejszej przestrzeni.

kruszywa warszawa

Użycie pokładu z cegieł zamiast z betonu jest możliwe tylko w zamkniętych ubikaciach, gdzie jednak asfalt ubijany znachodzi rzadko zastosowanie; przy asfaltowaniu ulic taki pokład nie jest odpowiedni. Pokład pod asfaltem musi być bowiem płaszczyzną jednolitą, odporną zarówno na działanie wilgoci jak i zmian temperatury, tymczasem cegła, jako ciało mniej lub więcej porowate, wciąga chętnie wodę, ponieważ leży niedaleko od powierzchni, ulega łatwo działaniu mrozów, które wskutek zawartej w niej wilgoci ją kruszą i rozsadzają. Pokład ceglany zmienia się więc po jednej zimie w pokład z gruzu, który z jednej strony ulega naciskowi z góry, z drugiej łatwo wgniata się w wilgotną ziemię, a rezultatem tego jest rychło występujące rysowanie się i pękanie nawierzchni. Nie tyłko zresztą wilgoć i zimno, ale także pora gorąca ujawnia ujemne skutki pokładu z cegieł. Pod wpływem promieni słonecznych asfalt mniej lub więcej rozmięka i wciska się sam, albo gnieciony kołami wozów, w spojenia cegieł, które zaczynają się na powierzchni asfaltu czem raz wyraniej rysować. Powstają wgłębienia i krawędzie, a za niemi idą wyboje i zniszczenie całej powierzchni ulicy. Dodać wreszcie wypada, że stałość gruntu ulega ustawicznym zmianom, zależnym od ilości wilgoci w danej porze w nim zawartej i od tego, czy dochodzi do niej mróz. Czynniki te powodują ciągły ruch ziemi, który udzielając się cegłom rozlunia z czasem ich więbę tak, że przestaną tworzyć jednolitą płytę.

kruszywa warszawa