Tradycja asfaltu

tradycja-asfaltuAsfalt ma już swoją dobrą tradycję, znany on był ludom starożytnej Persji, Mezopotamii, Judei, Fenicji, Egiptu, dalej Grekom i Rzymianom na wiele wieków przed Chrystusem. W różnych czasach i u różnych narodów nazwa jego bywała różną ; ponieważ np. najbardziej w starożytności znanym miejscem eksploatacji było morze Martwe w Palestynie, zwano asfalt „smolą żydowską”; najbardziej utarte wyrażenie „asfalt“ jest pochodzenia greckiego a drugie, równie często używane określenie ,,bitum“ (bitumen) pochodzi z łacińskiej nazwy „pix tumens“, tz. gotująca się, względnie żarząca smoła.

Kontenerowy wywóz odpadów

Persowie zwali go „mumia“ i znali jego zdolność do konserwowania ciał organicznych przed gniciem. Sztukę tę przyjęli od nich Egipcjanie i doprowadzili ją do nadzwyczajnego rozwoju. Balsam, przez nich sporządzany, składał się z asfaltu, olejku cedrowego i innych domieszek a zakonserwowane nim zwłoki nazwano od użytego środka mumią.

Asyryjczycy obok użycia go w budownictwie, wyplatali także z szuwaru i trzciny naczynia polewane asfaltem, w których trzymano chłodne płyny.

Kontenerowy wywóz odpadów