Asfalt ubijany cz. 1

tradycja-asfaltuMateriał przeznaczony do wykonania asfaltu ubijanego, ma być jednolity i powinien zawierać 9 – 12% bitumu. W naturze skały zawierają go w rozmaitej ilości, różnej nie jednokrotnie w tym samym pokładzie, na to zwrócić należy baczną uwagę już w kopalni i przez staranne sortowanie kamienia a następnie przez umiejętne i ustawiczne badanie ilości zawartego w nim asfaltu, doprowadzić go do stanu, odpowiadającego wymogom. Sortowanie odbywa się z grubsza już w łomie w ten sposób, że wystrzelone kawałki kamienia bierze w rękę doświadczony robotnik i z dotyku, wyglądu i dźwięku ocenia zawartość bitumu w materiały i według uznania od razu sortuje.

Kamień o małej zawartości teru, tak zwany chudy, poznaje się po barwie szarej łub jasno brunatncji po metalicznym dźwięku, jaki wydaje pod uderzeniem młotkiem stalowym, w dotyku jest szorstki i rozbija się na ostrokrawężne kawałki. Kamień tłusty ‘o zawartości około 10’’/o teru ma barwę brunatną z odcieniem fioletowym, przypominającym barwę czekolady, odznacza się małą twardością, uderzony młotkiem nic wydaje żadnego dźwięku i nie rozpryskuje się, miększy od tego zachowuje nawet odcisk młotka. Przy jeszcze większej zawartości asfaltu można kamień krajać nożem a jeżeli kamyki pozwalają się ugniatać w palcach, wówczas ilość teru jest już bardzo wielką.

Zawartość bitumu ponad 10% czyni bruk mniej odpornym na działanie słońca, pod wpływem jego ciepła asfalt mięknie i zachowuje odciski kół i stóp. Chudszy od powyższego le się ubija i reaguję na zmiany temperatury, przez to tworzą się w bruku rysy, przepuszczające wilgoć a ta znowu pod wpływem mrozu niszczy spoistość masy.

Wśród mas skały dla naszych celów użytecznej, spotyka się gniazda kamienia głuchego, które tworzy wapień krystaliczny, skała kwarcowa lub marglowa, materiały te muszą być starannie wysortowane, gdyż obniżają wartość skały bitumicznej.

To Cię zainteresuje:

– prawnik