Asfalt ubijany cz. 3

asfaltProszkowanie kamienia przy produkcji na wielką skalę odbywa się na drodze mechanicznej, przez użycie odpowiednio złożonego systemu specjalnych maszyn. W jednych, t. z. łamaczach kamień gruby rozbija się na drobny, w drugich drobny proszkuje się na pył, który następnie w trzecich przesiewa się dla osiągnięcia jednostajnej wielkości ziarn. Urządzenia te mają do przezwyciężenia znaczną trudność, gdyż kamień bitumiczny, szczególnie zaś miał, jest dość lepki, a ta jego własność wywołuje niemiłe komplikacje, jeżeli konstrukcja maszyny z góry ich nie przewidziała.

Z łomów wychodzi kamień w bryłach o rozmaitej wielkości, dochodzących nawet do ‘,u m”, do rozdrabniania tychże na drobne kamyki (żwir) służą łamacze, są to maszyny zbudowane bardzo silnie, w gardziel ich, opatrzoną dwoma szczękami, wrzuca się bryły, a szczęki te rozgniatają je na drobny szuter o pewnej maksymalnej wielkości, regulowanej zresztą dowolnie przez nastawienie aparatu.

opróżnianie piwnic warszawa

Niektóre łamacze opatrzone są przyrządem, sortującym równocześnie rozdrobniony w nich kamień na kilka wielkości. Drugi rodzaj maszyn stanowią tłuczki; rozbijanie kamienia wykonuje w nich szereg obok siebie ustawionych i mechanicznie poruszanych tłuczek, rozbity kamień spada przez otwory na dół i przechodzi do następnych maszyn. Otwory te nastawione są na pożądaną wielkość, zatem przez nie przedostaną się tylko kamyki odpowiadające rozmiarem otworom, łub mniejsze od nich, natomiast większe pozostają w tłuczce aż do rozbicia.

Dalsze rozdrobnienie żwiru na miał następuje przeważnie w. młynkach, konstruowanych na kilka sposobów.

Młynek krzyżowy zbudowany jest w kształcie pierścienia, do wnętrza narzuca się rozdrobniony kamień przez otwór z. boku, na osi obracają się tam żelazne ramiona, rozbijające uderzeniami kamyki na miał, wnętrze opatrzone jest sitami, które go przesiewają, pył o pożądanej wielkości przez nie przechodzi, większe ziarna pozostają aż do zupełnego rozdrobnienia. Pod młynkiem ustawia się ślimak, transportujący materiał do dalszej przeróbki.

opróżnianie piwnic warszawa

Odmienną konstrukcję reprezentują młynki zwane „Pcrplex“, nadające się do mniejszych produkcji.