Asfalt ubijany cz. 4

asfalt-w-elektrotechniceKołotoki, znane w innych gałęziach przemysłu, odpowiednio zrekonstruowane, oddają również przy rozdrabnianiu kamieni asfaltowych wielkie usługi. Wyróżniają się tym, że nic powodują rozpylania miału asfaltowego w powietrzu, wytwarzana przez nic mączka ma ziarna o jednostajnej wielkości i o okrągłym kształcie. Kołotoki są wielkimi i ciężkimi kołami rozgniatają i rozcierają narzucony na talerz materiał, wskutek takiego biegu roboty łatwo powstają zbite bryły asfaltu, utrudniające pracę. Maszyny te wymagają do ruchu znacznej stosunkowo siły, do ustawienia więcej miejsca od innych maszyn rozdrabniających a nadto liczniejszej obsługi.

opróżnianie piwnic

Nowszą konstrukcją są desintegratory, zasadą ich budowy jest system bębnów, rolujących koncentrycznie, ale w przeciwnych kierunkach, obwód bębnów stanowią ostrokrawężne sztaby. Wrzucony do środka kamień siła odśrodkowa przerzuca z jednego bębna na drugi, przy czym następuje rozdrabnianie.

Desintegratory pracują sprawnie i ekonomicznie przy większej produkcji, materiał wychodzi z nich w pożądanym stopniu rozdrobniony i wymieszany. Ujemną ich stroną jest to, że kamień asfaltowy w desintegratorze znacznie się rozgrzewa, skutkiem tego asfalt staje sic lepki i. osiada wewnątrz, powodując większe tarcie i zużycie znaczniejszej siły na jej pokonanie, wywołuje to potrzebę częstego przeczyszczania aparatu.

Mimo tej wady desintegrator stoi tu zawsze na czele aparatów rozdrabniających. Jednostajne wymieszanie pyłu stanowi o jednolitej jakości materiału i o dobroci wykonać się mającej roboty. Zawsze w pierwszym rzędzie na to należy zwracać baczną uwagę, tym większą zaś wówczas, gdy do przeróbki idą dwa materiały, jeden za tłusty, drugi zbyt chudy, które dopiero po zmieszaniu w dobranym stosunku dadzą pożądaną masę o zawartości 10*, bitumu.

opróżnianie piwnic

Najlepiej obydwa gatunki najpierw rozdrobnić osobno a dopiero ich pył mieszać ze sobą we właściwych ilościach; zmieszanie wykonuje się przy użyciu stosownie zbudowanych aparatów. Do transportu materiału z jednej maszyny do drugiej — 0 ile tenże nie przechodzi bezpośrednio, służą elewatory albo ślimaki.