Naprawa bruku asfaltowego

Bruk asfaltowy naprawia się zawsze w ten sposób, że zniszczone miejsce zupełnie się wyrywa, nigdy zaś nie należy na popsutą część wprost nalewać łub ubijać asfaltu. Taka naprawka byłaby całkiem chybioną, gdyż warstwa górna nie zwiąże się z dolną. Krawędzie wyrwanej części bruku wyrównuje się ostrym narzędziem, otwór wypełnia gorącym pyłem i silnie ubija. Taką łatę na bruku wznosi się zawsze ponad stary asfalt, w miarę ujeżdżenia dochodzi ona do właściwego poziomu. Naprawki powinno się wykonywać tylko przy pogodzie.

Zasady te obowiązują zarówno przy naprawie asfaltu ubijanego, jak i lanego.

W Ameryce przy naprawach bruku z asfaltu lanego wchodzi w użycie aparat, złożony z małego rezerwuaru, wypełnionego naftą, do którego pompką wtłacza się powietrze. Pod jego ciśnieniem wypływa ropa wężem około 2 cm długim, zakończonym palnikiem o małym płomieniu; płomieniem tym, mającym bardzo wysoką temperaturę, nagrzewa się miejsce potrzebujące naprawki, asfalt w tym miejscu w krótkim czasie rozmięka tak, że po dodaniu świeżej ilości asfaltu, potrzebnego do naprawy, obydwie partie łączą się w jednolitą całość. Dla osłonięcia miejsca naprawki przed wiatrem, przechodniami i t. p. robi się nad niem namiot, budkę lub t. p.

Płyty asfaltowe najłatwiej naprawia się w ten sposób, że popsuta się wybiera, a nową wkłada. Jeżeli to z jakichś względów nie jest wskazane, to odnośną część się wycina, wkłada nową, przy czym w spojenie nabija się gorącego mastyksu, zmieszanego z piaskiem. Brzegi starej płyty podgrzewa się, by świeży asfalt, którym wypełnia się spojenia, związał się silnie z płytami.

To Cię zaciekawi:

– kursy jazdy Lublin