Płyty prasowane cz. 1

Płyty te stanowią odmianę asfaltu ubijanego, fabrykuje się je na zasadzie podobnej, jak asfalt ubijany, tylko prasowanie wykonuje się od razu we fabrykach w odpowiednich formach i pod znacznem ciśnieniem.

Bruki z płyt asfaltowych prasowanych przedstawiają wiele zalet. Mają większą wytrzymałość aniżeli bruk z asfaltu ubijanego, gdyż z jednej strony ich sprasowanie odbywa się pod bardzo Wysokiem ciśnieniem, jakiego ubijanie ani walcowanie nie daje, z drugiej zaś kompromacia płyty jest dla każdej ta sama. Płyta,- jako twardsza od asfaltu ubijanego, bo silniej od niego sprasowana, mniej ulega zużyciu, a jeżeli już się niszczy, to równomiernie na całej powierzchni, bo ma ona- w każdym swym punkcie tę samą odporność, czego o asfalcie ubijanym powiedzieć nie można.

płaskowniki pa
płyty pa

Wykonanie brukowania płytami postępuje szybciej, a robota nie jest dla mieszkańców uciążliwą, nie wywołuje bowiem tej masy pyłu i dymu, które wywiązują się przy sporządzaniu asfaltu drogą zwykłą.

Do układania płyt nie potrzeba specjalnych robotników, zbędne są również rozliczne rekwizyta uciążliwe i kosztowne w transporcie. Jeżeli więc chodzi o wykonanie niewielkich robót, lub w miejscowościach oddalonych od fabryk asfaltu, to bruk ułożony z płyt prasowanych wypadnie taniej.

W końcu poprawki bruku — tak często konieczne tam, gdzie ułożone są przewody gazowe, wodociągowe i t. p., które wskutek pęknięcia lub innego zepsucia muszą być poprawiane, — są o wiele łatwiejsze i dają się wykonać trwalej.

Płyty asfaltowe zdobyły sobie niepodzielne pierwszeństwo we wnętrzu budowli, do podłóg wszelkiego rodzaju, wyłożenia małych podwórz, wjazdów i t. d.

Co do praktycznej wartości obydwu materiałów do nawierzchni ulicznych, zdania są jeszcze ciągle podzielone, trudno się zresztą temu dziwić, bo właściwie brak jeszcze dostatecznej ilości danych, potrzebnych do kategorycznej oceny tych materiałów.

płaskowniki pa
płyty pa